Zakonodajni supervizor
O portalu
Elektronske publikacije
Hitre povezave do vsebin
Iz Uradnega lista
Revija Pamfil
Revija Odvetnik
Revija Denar
Revija Poslovodno računovodstvo
Tax-Fin-Lex v tujini
Aktualni seminarji
  • Pravno področje
  • Davčno-finančno področje
  • Eko-energetsko področje
Certifikati poslovne odličnosti
 
Lex-Novice izhajajo vsak delovni dan ob 9.00 uri. Naročite jih brezplačno tudi na vaš e-naslov!
31.7.2015
Tema dneva

Vlada doslej realizirala 459 predpisov

Vlada je letos do 15. julija realizirala 459 predpisov. Med temi je 110 predpisov zapisanih tudi v normativnem programu dela vlade za letos, kar predstavlja okoli 21-odstotno realizacijo letošnjega programa dela. Letos je imela sicer vlada do 15. julija 29 rednih in 33 dopisnih sej.

Koledar davčno-finančnih obveznosti Koledar veljavnosti pravnih aktov
 
 
Novice

Ljubljana, 31. julija (STA) - Varuh človekovih pravic je na ustavno sodišče danes vložil zahtevo za oceno ustavnosti dela zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, ki posega v subvencijo najemnine za najemnike tržnih stanovanj. Pri varuhu opozarjajo, da je spremembe prizadela najranljivejši del prebivalstva, zato sodišču predlagajo prednostno obravnavo.

Več o novici

Ljubljana, 28. julija (STA) - Ministrstvo za notranje zadeve je za vladno obravnavo pripravilo novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki naj bi zagotavljala boljšo organiziranost policije in fleksibilnejšo ureditev pri posebnostih delovnopravnih razmerij. Novela med drugim uvaja karierni sistem v policiji.

Več o novici

Ljubljana, 28. julija (STA) - V uporabo prihajajo nekatere določbe novele zakona o sodnem registru, ki zagotavljajo, da mora biti prek spletne strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) vsakomur omogočen brezplačen vpogled v podatke o družbenikih, nadzornikih, članih poslovodnih organov in ustanoviteljev družb.

Več o novici

Ljubljana, 23. julija (STA) - Analiza opravljanja pripravništev, s katero se je danes seznanila vlada in na njeni podlagi sprejela akcijski načrt, je že deležna prvih, kritičnih odzivov mladinskih organizacij. V mladinskem svetu in študentski organizaciji so opozorili, da analiza ne vsebuje vseh podatkov in ukrepov, ki so jih zahtevali. Kritični so tudi v Sindikatu Mladi plus.

Več o novici

Ljubljana, 23. julija (STA) - Vlada se je na današnji seji seznanila z analizo opravljanja pripravništev in sprejela akcijski načrt v zvezi z organizacijo in izvedbo pripravništev. Analizo bo posredovala parlamentarnemu odboru za delo, ministrstvo za delo pa je zadolžila za poročanje o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta, so po seji sporočili z vlade.

Več o novici

Ljubljana, 23. julija (STA) - Vlada je na današnji seji za obravnavo v DZ pripravila predlog novele zakona o prostovoljstvu, s katero naj bi med drugim poenostavili opravljanje prostovoljskega dela v osebah javnega prava ter poenostavili poročanje o opravljenem prostovoljskem delu.

Več o novici

Ljubljana, 22. julija (STA) - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) se zavzema za čim prejšnji začetek pogajanj za novo pokojninsko reformo. "Ekonomski kazalci so neizprosni in demografski podatki kričijo po njej," so zapisali. Zadnja pokojninska reforma ne zadostuje za zagotovitev medgeneracijsko in finančno stabilnega pokojninskega sistema v prihodnje, opozarjajo.

Več o novici

Ljubljana, 22. julija (STA) - Tudi leto dni po uveljavitvi arhivska novela pogosto naleti na nasprotujoče si ocene. Zgodovinarka na novogoriški fakulteti za uporabne študije Tamara Griesser Pečar pravi, da so njeni vtisi še slabši kot takrat, ko je nasprotovala sprejetju novele. Direktor Arhiva RS Bojan Cvelfar pa ugotavlja, da novela pravzaprav "ni kaj dosti spremenila".

Več o novici

Ljubljana, 22. julija (STA) - Delovna skupina socialnih partnerjev za pripravo rešitev na področju poklicnih pokojnin je delo v grobem končala. Pripravili so predlog za kritje razlike med zbranimi sredstvi na zavarovančevem računu in sredstvi, ki so potrebna za izplačilo poklicne pokojnine. Septembra ga bo obravnaval Ekonomsko-socialni svet, so povedali v svobodnih sindikatih.

Več o novici

Ljubljana, 22. julija (STA) - Delovna skupina socialnih partnerjev za pripravo rešitev na področju poklicnih pokojnin je delo v grobem končala. Pripravili so predlog za kritje razlike med zbranimi sredstvi na zavarovančevem računu in sredstvi, ki so potrebna za izplačilo poklicne pokojnine. Septembra ga bo obravnaval Ekonomsko-socialni svet, so povedali v svobodnih sindikatih.

Več o novici
Obvestila
Novi Portal TFL
Revija DENAR
VŠR
STA