Zakonodajni supervizor
O portalu
Elektronske publikacije
Hitre povezave do vsebin
Iz Uradnega lista
Revija Pamfil
Revija Odvetnik
Revija Denar
Revija Poslovodno računovodstvo
Tax-Fin-Lex v tujini
Aktualni seminarji
  • Pravno področje
  • Davčno-finančno področje
  • Eko-energetsko področje
Certifikati poslovne odličnosti
 
Lex-Novice izhajajo vsak delovni dan ob 9.00 uri. Naročite jih brezplačno tudi na vaš e-naslov!
29.5.2015
Tema dneva

Varčevalci LB bodo dobili denar

Vlada je na seji za nadaljnjo obravnavo sprejela predlog zakona za izvršitev lanske sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu glede še nepoplačanih deviznih varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke v podružnicah Zagreb in Sarajevo, za kar bo po ocenah namenila 385 milijonov evrov. Varčevalci bodo zahtevke lahko vlagali od decembra letos, prva izplačila je pričakovati v letu 2016.

26.5.2015
Pogovor

Zlata Tavčar: Študent naj ne bo!

26.5.2015
Tema tedna

Prihajajoče spremembe na področju pripoznavanja prihodkov – 2.del

V prejšnji številki TFL Glasnika smo obravnavali nekaj splošnih pravil Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 15 – Prihodki iz pogodb s kupci in prva dva koraka, ki ju je, skladno z novim standardom, potrebno upoštevati pri pripoznavanju prihodkov. Danes se bomo posvetili določanju cene posla, razporeditvi pogodbene vrednosti na posamezne izvedbene obveznosti iz pogodbe in pripoznavanju prihodkov, ko podjetje izpolni svojo izvedbeno obveznost.

26.5.2015
Pravni članki

Kako do predmetov, zaseženih v kazenskem postopku?

dr. Primož Gorkičdoc. dr. Primož Gorkič, član Katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Zakon o kazenskem postopku omogoča tako določitev trajanja začasnega zasega predmetov, kot tudi vrnitev zaseženih predmetov pred koncem kazenskega postopka na zahtevo njegovega lastnika.

Koledar davčno-finančnih obveznosti Koledar veljavnosti pravnih aktov
 
 
Novice

Ljubljana, 28. maja (STA) - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in ga poslala v DZ, da jo sprejme po nujnem postopku. Novela podaljšuje čas, ko se lahko učiteljem učna obveznost dopolnjuje tudi s predmeti, ki jih sicer ne bi mogli poučevati.

Več o novici

Ljubljana, 28. maja (STA) - Vlada je danes potrdila predlog zakona o agrarnih skupnostih. To je nov sistemski zakon, ki med drugim ureja skupno upravljanje s solastnino oz. skupno lastnino članov agrarne skupnosti, načela delovanja teh skupnosti in njihovo organiziranost.

Več o novici

Ljubljana, 27. maja (STA) - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na vlado poslalo novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), s katero namerava podaljšati čas, ko se lahko učiteljem učna obveznost dopolnjuje tudi s predmeti, ki jih sicer ne bi mogli učiti. Pri tem predlaga, naj se novela sprejema po nujnem postopku.

Več o novici

Ljubljana, 27. maja (STA) - Vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je danes predsedniku DZ Milanu Brglezu predalo letno poročilo o svojem delu v letu 2014. Po besedah predsednika komisije Borisa Štefaneca poročilo vključuje tudi vizijo njihovega dela do konca mandata, KPK pa želi v tem obdobju dati velik poudarek predvsem preventivnemu delovanju.

Več o novici

Strasbourg/Ljubljana, 27. maja (STA) - Slovenija po mnenju evropskega odbora za socialne pravice pri Svetu Evrope ni ustrezno prepovedala telesnega kaznovanja otrok. Odbor poleg tega ugotavlja, da v Sloveniji ureditev zaščite mater in otrok ni v skladu s členom Evropske socialne listine, po kateri imajo matere in otroci pravico do učinkovite socialne in ekonomske zaščite.

Več o novici

Ljubljana, 25. maja (STA) - Strokovni posvet ob desetletnici bolonjske reforme v organizaciji ŠOU v Ljubljani je pokazal, da je reforma prinesla številne novosti in koristi, pa tudi pomanjkljivosti in težave. Zdaj je čas za kritično evalvacijo reforme oz. uspešnosti procesa implementacije na posameznih področjih. S podobnimi izzivi se sooča celoten bolonjski proces.

Več o novici

Ljubljana, 25. maja (STA) - Strokovni posvet ob desetletnici bolonjske reforme v organizaciji ŠOU v Ljubljani je pokazal, da je reforma prinesla številne novosti in koristi, pa tudi pomanjkljivosti in težave. Zdaj je čas za kritično evalvacijo reforme oz. uspešnosti procesa implementacije na posameznih področjih. S podobnimi izzivi se sooča celoten bolonjski proces.

Več o novici

Ljubljana, 25. maja (STA) - Predlog zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja, ki ga je ministrstvo za delo danes objavilo na svoji spletni strani in tako začelo javno razpravo o njem, predvideva dosledno uskladitev s pravnim redom EU predvsem glede organa za spodbujanje enakosti, torej zagovornice oz. zagovornika načela enakosti. Ta bo po novem neodvisen organ.

Več o novici

Ljubljana, 25. maja (STA) - Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek novele zakona o medijih in ga poslalo v medresorsko usklajevanje. Osnutek med drugim predvideva regulacijo sovražnega govora in določa rok za vložitev zahteve za popravek, dotika pa se tudi kvot predvajanja slovenske glasbe. Te ostajajo 20-odstotne, a osnutek določa obveznost predvajanja podnevi.

Več o novici

Ljubljana, 24. maja (STA) - Komisija DZ za nadzor javnih financ bo v sredo kot matično delovno telo zagrizla v vladno strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, ki je razburkala tudi koalicijo. Prihodnji teden prihajata na parlamentarna odbora tudi dva zakonska predloga: novela zakona o trgovini in novela zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.

Več o novici