6. marec 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Novi direktorji, enkrat nižje plače

Vlada je zamenjala tri od štirih neizvršnih direktorjev Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Sprejela je še več ukrepov v zvezi z DUTB, med drugim je vodilnim bistveno zmanjšala prejemke, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal premier Miro Cerar.

Za nove neizvršne direktorje DUTB je vlada imenovala nekdanjega nadzornika NLB Marka Simonetija, predsednika izredne uprave Probanke Imreja Balogha in člana upravnega odbora družbe Sip Šempeter Janeza Širovnika. Plače neizvršnih direktorjev se bodo znižale z 10.000 na 5000 evrov, trije izvršni direktorji, ki so zdaj prejemali od 10.000 do 20.000 evrov mesečno, pa bodo lahko imeli plače v višini 10.000 evrov. Izjema je izvršni direktor Torbjörn Mansson, s katerim so se dogovorili o znižanju plače na 17.000 evrov, je povedal finančni minister Mramor.

Državni zbor je opravil razpravo o noveli zakona o državnem tožilstvu, ki med drugim uvaja kodeks državnotožilske etike, na specializiranem tožilstvu pa vzpostavitev posebnega oddelka za postopek odvzema premoženja nezakonitega izvora. V koaliciji novelo pozdravljajo, opozicija pa opozarja, da se sprejema prehitro in da ni usklajena s stroko.

DZ je opravil tudi razpravo o še zadnjem zakonskem predlogu iz t. i. prvega koraka pravosodne reforme, to je noveli zakona o brezplačni pravni pomoči. Po mnenju vlade novela poenostavlja postopke pridobitve omenjene pomoči in jo tako dela bolj dostopno. Opozicija pa meni, da novela ni usklajena s stroko in da tudi sicer ne bo uredila ničesar. O obeh novelah bo DZ odločal v ponedeljek.

Vlada je zavrnila predlog kandidatur za nadzornike Slovenskega državnega holdinga (SDH) in ministrstvu za finance naložila, naj javni razpis ponovi. Kot je po seji pojasnil Cerar, se je vlada tako odločila, ker je strokovna komisija pri pripravi ožjega nabora petih kandidatov spregledala nekaj zadev. So pa po mnenju vlade vsi prijavljeni kandidati za opravljanje funkcije sodnika na Sodišču EU v Luksemburgu primerni. Vlada bo sprejeto mnenje posredovala predsedniku republike. Kandidati so Boštjan M. Zupančič, Marko Ilešič, Slobodan Dujić, Verica Trstenjak, Marko Bošnjak in Lucijan Bembič.

Vlada je ustanovila medresorsko delovno skupino za pripravo ukrepov za bolj učinkovito hrambo in upravljanje z zaseženim premoženjem po zakonu o kazenskem postopku in zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Med zadolžitvami skupine je tudi priprava pravne podlage, ki bo prispevala k izvajanju bolj učinkovitih rešitev na tem področju.

Po tem, ko je vrhovno sodišče odpravilo poročilo o premoženjskem stanju predsednika SDS Janeza Janše, je senat KPK sklenil nadaljevati nadzor nad njegovim premoženjem. Parlamentarne stranke so z odzivi skope, v nekaterih pa so takšno odločitev KPK pričakovali.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
7.3.2015 Pravilnik o bivanju v Centru za tujce, deponiranju lastnih sredstev ter obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije (RS 11-381/2015) Začne veljati
7.3.2015 Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa (RS 72-3151/2011) Sprememba
7.3.2015 Pravilnik o kakovosti pekovskih izdelkov (RS 11-384/2015) Začne veljati
7.3.2015 Pravilnik o kakovosti pekovskih izdelkov (RS 26-997/2003) Preneha veljati
7.3.2015 Pravilnik o pogojih in postopku deponiranja lastnih sredstev in vračila teh sredstev tujcu (RS 87-3454/2012) Preneha veljati
7.3.2015 Pravilnik o postopku nastanitve v Centru za tujce ter obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije (RS 27-1119/2012) Preneha veljati
7.3.2015 Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (RS 17-546/2014) Preneha veljati
7.3.2015 Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (RS 11-382/2015) Začne veljati
7.3.2015 Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa (RS 13-495/2015) Začne veljati
6.3.2015 Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (RS 9-288/2015) Začne veljati
6.3.2015 Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (RS 65-2743/2014) Preneha veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.3.2015 - 6.3.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti       4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti        
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex