Dnevne zakonodajne novosti / 14. februar 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 9/2019 z dne 11.2.2019
TEMA DNEVA
Vse več varnejših oblik zaposlitve
Tema dneva

Na trgu dela prihaja do strukturnih sprememb, saj je lani število novih zaposlitev za nedoločen čas naraščalo opazno hitreje od zaposlitev za določen čas, ugotavlja Banka Slovenije. Delodajalci po njihovih ocenah očitno že tekmujejo med seboj s povečevanjem ponudbe varnejših oblik zaposlitev, ni pa še zaznati večjega pritiska na rast plač. Rast aktivnosti v industriji, trgovini na drobno in gradbeništvu je bila novembra lani med najvišjimi v evrskem območju. Fiskalni položaj države se je lani precej izboljšal, izstopala pa je tudi rast blagovnega izvoza. Tudi zaupanje v gospodarstvu je ostalo januarja izrazito visoko, Banka Slovenije pa napoveduje nadaljevanje visoke rasti bruto domačega proizvoda (BDP) v prvem letošnjem četrtletju.

Da se primer Vaskrsić ne bi ponovil
Državni zbor je z 58 glasovi za in enim proti sprejel novelo zakona o izvršbi in zavarovanju kot odgovor na t. i. socialne izvršbe. Vladna novela zakona prinaša omejitve pri izvršbi na nepremičnine, v katerih živijo dolžniki, katerih dolg ni visok. Poleg koalicijskih poslancev je novelo podprl tudi večji del opozicije. Vlada je novelo zakona napovedala po tistem, ko je Evropsko sodišče za človekove pravice Zoranu Vaskrsiću, ki so mu upniki za vsega 124 evrov osnovnega dolga zarubili hišo, dosodilo 85.000 evrov odškodnine. Novela zdaj določa, da morajo sodišča v takih primerih upoštevati sorazmernost. Prav tako prinaša večjo vključenost centrov za socialno delo.

Alternativne kazni pod novo upravo
Državni zbor je s 46 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki jo je pripravilo ministrstvo za pravosodje. Pravosodni minister Goran Klemenčič je pojasnil, da novela zakona nekatere pristojnosti nad izvrševanjem alternativnih kazni zapora, kot sta na primer hišni zapor ali delo v splošno korist, prenaša na novo ustanovljeno upravo za probacijo oziroma probacijsko službo. Vladna novela prinaša tudi določbe, ki omogočajo izvrševanje sankcij, ki jih izrečejo mednarodna sodišča. Prav tako jasneje ureja področje prostovoljstva in naloge pravosodnih policistov.

Centralizirano ravnanje s stvarnim premoženjem države
Državni zbor je sprejel novi zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih. Po navedbah vlade zakon prinaša vsebinsko prenovo doslej veljavnega zakona in natančneje ureja centraliziran način ravnanja s stvarnim premoženjem. Zakon pri tem določa upravljavske pristojnosti ministrstva za javno upravo. Javni zavodi, javni gospodarski zavodi, agencije in skladi so pred sklenitvijo pravnega posla, katerega vrednost presega 10.000 evrov, dolžni pridobiti pisno soglasje organa, pristojnega za področje, na katerem delujejo. Za občine zakon določa, da mora župan za posle nad pol milijona evrov predhodno dobiti soglasje občinskega sveta.

Ministrstvo in zbornici za skupno mizo glede Uberja
Ministrstvo za infrastrukturo se je z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno podjetniško zbornico Slovenije dogovorilo, da bodo uskladili stališča glede delov predloga novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki urejajo področje taksi prevozov in novih oblik prevozov. Predlog novele zakona, ki omogoča prihod platform, kot je Uber, je od 17. januarja v javni razpravi. "Da bi poiskali rešitve, ki bodo zagotovile potnikom boljši javni prevoz in bodo od vseh prevoznikov zahtevale enake pogoje delovanja, bo ustanovljena posebna delovna skupina, saj želi ministrstvo skupaj s predstavniki zbornic zagotoviti, da bodo enaki pogoji veljali tako za prevoznike kot njihove voznike in vozila," so zapisali.

eDavki rešujejo zamudnike
Tisti, ki do 5. februarja na finančno upravo (Furs) niso oddali vlog za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane, to lahko prek Fursovega informacijskega sistema eDavki storijo še do 20. februarja. Ob tem na Fursu zavezance, ki še niso registrirani, pozivajo, naj to storijo čim prej. Postopek registracije je poenostavljen, saj za to ni več treba nameščati digitalnega potrdila. Pri registraciji je treba med drugim vnesti številko informativnega izračuna dohodnine, če je zavezanec nima, pa po pošti na dom prejme posebno kodo. Brez digitalnega potrdila je možno oddati vedno več obrazcev.(TFL)