Dnevne zakonodajne novosti / 9. november 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 25/2019 z dne 19.4.2019
TEMA DNEVA
Projekt EcoLex Life med ponosnimi finalisti za letošnje Okoljske nagrade
Tema dneva

V četrtek, 8. novembra 2018, je na Gospodarski zbornici Slovenije potekalo Okoljsko srečanje v organizaciji Akademije Finance. Na srečanju sta Eko sklad in Časnik Finance podelila tudi Okoljske nagrade, med letošnjimi finalisti pa je bil v kategoriji »okolju prijazen izdelek, postopek ali storitev« tudi projekt EcoLex Life in njegova inovativna spletna platforma EcoLexLife. Ta namreč predstavlja celovit sistem med seboj povezanih orodij; podatkovno zbirko predpisov, podrobno predstavitev Direktive o okoljski odgovornosti, zbirko vprašanj in odgovorov ter storitev EcoClipping.

Jasnejše določanje preiskovalnih dejanj
V javni obravnavi je predlog novele zakona o kazenskem postopku. Ta ne vsebuje sprememb glede sodne preiskave, jasneje pa določa posamezna preiskovalna dejanja. Uvaja tožilsko zaslišanje priče v predkazenskem postopku in ureja zaslišanje osumljencev brez navzočega odvetnika. Povečuje tudi možnost vsebinskega odločanja pritožbenih sodišč. Sistematično ureja zaseg gradiva odvetnikov in drugih oseb, če gre za privilegirano komunikacijo, ureja pa tudi varovanje novinarjevega vira v kazenskem postopku. Predlog v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo, ki ureja položaj žrtev kaznivih dejanj. Evropska komisija je ravnokar pozvala Slovenijo k izvajanju te direktive.

Spremembe v delovanju KPK
Ministrstvo za pravosodje je konec oktobra v javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Predlog med drugim natančneje določa pravice oseb, ki jih obravnava Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), med pogoje za imenovanje za funkcionarja KPK pa dodaja pogoj osebnostne primernosti. Jasneje določa tudi pravila vodenja postopkov, ki jih vodi komisija, ter pravice in obveznosti sodelujočih v njih. Predvsem tisti, ki jih bo KPK obravnavala, bodo imeli možnost aktivneje sodelovati v postopku in se sproti izrekati o dejstvih in očitkih.

Hitenje z novelo zakona o revidiranju
Vlada je sprejela predlog novele zakona o revidiranju, s katere uveljavitvijo naša država že zamuja, zato ji grozi denarna kazen. Novela natančneje opredeljuje vlogo pooblaščenih revizorjev, krepi njihovo neodvisnost in izboljšuje javni nadzor nad njimi. Cilj je zagotoviti višjo kakovost revizij računovodskih izkazov. Rok za prenos direktive v pravne rede držav članic je potekel že 17. junija 2016. Na finančnem ministrstvu so sicer predlog novele zakona pripravili že predlani, a ni uspel pravočasno končati parlamentarne poti. Vlada Marjana Šarca zdaj predlog pošilja v obravnavo po nujnem postopku.

Prenos dveh evropskih direktiv o DDV
Člani parlamentarnega odbora za finance so predlogu vladne novele zakona o davku na dodano vrednost prižgali zeleno luč in DZ predlagali, da ga uvrsti na dnevni red novembrske seje. Glavni namen novele zakona je prenos dveh evropskih direktiv, spremembe pa se nanašajo na obravnavo kuponov ter na opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo. Različne kategorije kuponov bodo jasno opredeljene, kar bo omogočilo enotno obravnavo transakcij, nova pravila pa bodo veljala za kupone, ki bodo izdani po 31. decembru. Na področju opravljanja storitev in prodaje blaga na daljavo pa novela v slovensko zakonodajo vnaša administrativno poenostavitev.

Predlog novega zakona o nepravdnem postopku
Ministrstvo za pravosodje je konec oktobra v javno obravnavo poslalo tudi predlog novega zakona o nepravdnem postopku, predloge in pripombe je mogoče podati do 16. novembra. Zakon je med drugim potreben zaradi družinskega zakonika, s katerim je bilo odločanje o družinskih zadevah s centrov za socialno delo skoraj v celoti preneseno na sodišča. Zakon o nepravdnem postopku določa pravila postopka, po katerih sodišče obravnava osebna stanja, družinska in premoženjska razmerja ter nekatere druge zadeve, ki se rešujejo v nepravdnem postopku. Trenutno veljavni zakon je bil sprejet leta 1986, do danes pa je bil le nekoliko spremenjen.

Red v upravljanju večstanovanjskih stavb
Predlog novosti glede upravljanja večstanovanjskih stavb, ki bodo del novega stanovanjskega zakona, bo šel predvidoma konec leta v javno obravnavo. Predvidene spremembe, kot so omejen mandat upravnika, obvezni ločeni računi za vsako stavbo in drugačne stopnje soglasja lastnikov, so bile na nepremičninskem posvetu v Portorožu deležne precej kritik. Med drugim je namreč predvideno, da bo pogodba med etažnimi lastniki in upravnikom veljala pet let in se nato podaljšala, uvedli bi tudi javni register upravnikov. Za opravljanje mirne dejavnosti v delu stanovanja ne bi bilo potrebno soglasje drugih etažnih lastnikov, za opravljanje moteče, hrupne dejavnosti pa 75-odstotno soglasje.(TFL)