Dnevne zakonodajne novosti / 17. april 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 4 pravni akti
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 18/2019 z dne 26.3.2019
TEMA DNEVA
Evropska uredba in slovenska pravna luknja
Tema dneva

Tema letošnje konference za mikro, mala in srednja podjetja v organizaciji Podjetniško trgovske zbornice pri GZS je bila splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov. Govorili so predvsem o tem, kako se spopasti s pastmi pri uvajanju te novosti, DZ pa pozvali k čim prejšnjemu sprejemu novega zakona o varstvu osebnih podatkov. Do začetka uporabe uredbe 25. maja je le še nekaj več kot mesec dni, mikro, mala in srednja podjetja pa se soočajo s številnimi težavami in nejasnostmi. Da zakona še ni, predstavlja tako poslovna kot pravna tveganja za gospodarstvo. Zakon je eden izmed ključnih razlogov, zakaj se podjetja še niso v celoti prilagodila uredbi, so po konferenci sporočili iz zbornice. Več o evropski uredbi lahko sicer izveste tudi na TFL seminarju.

Letos krajši rok za vložitev kandidatur
Lani spremenjena volilna zakonodaja je prinesla nekaj novosti, ki bodo prvič veljale na junijskih predčasnih parlamentarnih volitvah. Tako se je rok za vložitev kandidatnih list skrajšal s 25 na 30 dni pred dnevom glasovanja, od februarja letos pa morajo biti tudi vsa volišča dostopna invalidom. Ker se bo rok za vložitev kandidatur iztekel takoj po prvomajskih praznikih, je DVK opozorila, da med prazniki vlaganje kandidatur ne bo mogoče. Na tokratnih volitvah bo sicer imelo pravico glasovati 1.714.376 volivcev. Med njimi je 95.843 volivcev, ki stalno prebivajo v tujini. Vsem tem bo DVK glasovnice poslala po pošti.

Še en poskus za Celjsko kotlino
Potem ko je obstrukcija poslancev SD, SDS in DeSUS preprečila obravnavo predloga zakona za okoljsko sanacijo Celjske kotline, ga bodo člani odbora DZ za infrastrukturo še enkrat poskusili pripraviti za potrditev na plenarni seji še pred zaključkom dela DZ v tem mandatu. Nova seja odbora je sklicana v petek. Predlog zakona je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga (SMC), DZ pa je na februarski seji ocenil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Sluga želi s predlogom zakona vzpostaviti soodgovornost države, lokalnih skupnosti in glavnega onesnaževalca, da pripravijo, izvajajo in sofinancirajo program ukrepov za sanacijo Celjske kotline.

Reprezentativno združevanje občin
Državni zbor je v okviru druge obravnave opravil razpravo o vladnem predlogu novele zakona o lokalni samoupravi, ki spreminja pogoje za reprezentativnost združenj občin. Večina poslanskih skupin je v razpravi ocenila, da zakon ne prinaša revolucionarnih sprememb, a so tiste spremembe, ki jih vsebuje, potrebne. Tako se noveli obeta podpora. Predlog med drugim odpravlja neustavnosti glede možnosti za pridobitev lastnosti reprezentativnosti Združenja mestnih občin Slovenije. To po veljavni ureditvi ne more pridobiti statusa reprezentativnosti, ker je mestnih občin le 11 in zato objektivno ne more izpolniti pogoja o včlanjenosti vsaj 30 odstotkov občin.

Poslanci neenotni glede zakona o dostopnosti
DZ je v okviru druge obravnave razpravljal tudi o predlogu vladnega zakona o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij, ki bi zlasti oviranim osebam zagotovil lažji dostop do storitev in informacij javnega sektorja. Vladne stranke so v predstavitvi stališč poslanskih skupin predlog podprle, kritični pa so v SDS in Levici, kjer mu očitajo polovičarstvo. Z zakonom sicer v slovenski pravni red prenašamo tudi istoimensko evropsko direktivo, kar mora država narediti do septembra letos. O predlogu bo DZ odločal danes v okviru glasovanj.

Nove rešitve pri elektronskem poslovanju uprave
Veljati je začela nova uredba o upravnem poslovanju, ki jo je vlada pripravila v začetku februarja. Nadomestila je nekatere preživete določbe, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje, predlog pa odpravlja tudi nekatera administrativna bremena za uradne osebe. Med glavnimi novostmi pri elektronskem poslovanju je rešeno vprašanje posredovanja overjenega dokumenta pri pripravi upravnih overitev elektronskih kopij dokumentov v fizični obliki. Uredba določa tudi obveznost poslovanja organov z dokumenti v elektronski obliki, poenotena je obravnava dokumentov v fizični in elektronski obliki v enotnih členih.(TFL)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Odločba o ugotovitvi, da 243. člen Kazenskega zakonika ni bil v neskladju z Ustavo
Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2018
Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let
Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (ReNPVZD18–27)
Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP)
Odločbe sodišč
VSRS Sklep VIII Ips 266/2017 - sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi - ničnost sporazuma - razsodnost - dokazovanje z izvedencem - pristranskost - določitev drugega izved...
UPRS Sodba I U 1258/2016-16 - dovoljenje za prebivanje - prvo dovoljenje za začasno prebivanje tujca - pogoji za izdajo dovoljenja - nevarnost za javni red in varnost
Gradiva v obravnavi DZ
Poročilo Odbora za delo k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev - Dopolnjen predlog zakona (ZZSDT-B), skrajšani postopek, EPA 2603-VII
Poročilo Odbora za delo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju - Dopolnjen predlog zakona (ZŠtip-1B), skrajšani postopek, EPA 2573-VII
Poročilo Odbora za delo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih - Dopolnjen predlog zakona (ZSVarPre-F), skrajšani postopek, EPA 2688-VII
Ostali dokumenti
Premoženjski režim med zakoncema po novem Družinskem zakoniku