Dnevne zakonodajne novosti / 11. junij 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 9/2019 z dne 11.2.2019
TEMA DNEVA
Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za maj 2018
Tema dneva

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v mesecu maju 2018. Veljati ali uporabljati se je začelo 121 predpisov, prenehalo je veljati ali se uporabljati 21 predpisov, spremenilo pa se je 52 predpisov. Tako je na zadnji dan maja veljalo 866 zakonov in 19.603 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Pozivi k opravičilom na Vrhovnem sodišču
Vrhovni sodnik Jan Zobec, ki pravosodnemu policistu očita napad, se je na poziv predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča k opravičilu zaradi te trditve odzval z javnim pozivom, naj se opraviči Florjančič, saj da gre za hude obtožbe na njegov račun. Primer bo sicer na naslednji seji obravnaval Sodni svet. Zobca so podprli nekateri kolegi iz pravne stroke, njegovo ravnanje pa so obsodili v Sindikatu delavcev v pravosodju. Ravnanje policista je pod drobnogled vzela komisija uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in ugotovila, da je bilo zakonito, sorazmerno in strokovno ustrezno.

Negospodarno ravnanje v Fiho
Računsko sodišče, ki je v reviziji pravilnosti in učinkovitosti poslovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) v letih 2014 in 2015 izreklo mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja in zahtevalo odzivno poročilo, ocenjuje, da fundacija v nekaterih točkah ni izkazala zadovoljivih popravljalnih ukrepov. S tem je kršila obveznost dobrega poslovanja, je opozorilo. Izkazana popravljalna ukrepa, ki se nanašata na nadzor nad poročili organizacij ter sestavo nadzornih skupin in kriterije za določanje nadzornih ocen, po mnenju računskega sodišča nista zadovoljiva.

1,22 milijarde za področje davkov in carine
Evropska komisija je v okviru sektorskih predlogov za večletni proračun EU 2021-2027 predlagala tudi ukrepe za boljše in učinkovitejše sodelovanje med članicami unije na področju davkov in carine. Komisija predlaga, da se zagotovi 950 milijonov evrov za program Carina in 270 milijonov evrov za program Fiscalis. Novi program Carina bo po navedbah Bruslja omogočil povečano izmenjavo informacij za boljše odkrivanje pretoka nevarnega in ponarejenega blaga. Na mejah EU so npr. lani zasegli 2,7 milijona kosov streliva in 188.000 kosov eksplozivov, zaradi ponarejanja pa se v EU po ocenah Urada EU za intelektualno lastnino vsako leto v 13 ključnih gospodarskih sektorjih izgubi 60 milijard evrov.

Ogrožanje direktive o vodah
V Murski Soboti so se v petek zbrali na posvetu strokovnjaki za varstvo voda Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF) iz vseh držav EU, da bi zagotovili učinkovito varovanje evropskih rek, potokov, jezer in podtalnice. Pritisk članic EU bi po njihovem lahko oslabil direktivo o vodah, kar bi bilo uničujoče za sladkovodne sisteme. Predstavniki WWF želijo, da direktiva ostane močna, evropske vode pa primerno zavarovane. Sladkovodni ekosistemi so po njihovem med najbolj ogroženimi v Evropi in svetu, prav sladkovodne vrste pa so zaradi slabega stanja voda in vpliva jezov v zadnjih desetletjih doživele največji upad številčnosti od vseh vrst.

Drago sežiganje odpadkov v tujini
Župani zgornjegorenjskih občin državo pozivajo, naj zagotovi državno gospodarsko javno službo za sežiganje komunalnih odpadkov, ki je kljub zakonskemu predpisu ni zagotovila. V Sloveniji so sicer termični objekti, ki so namenjeni končni oskrbi tovrstnih odpadkov, vendar njihove kapacitete ne zadoščajo potrebam na trgu, zato so centri za ravnanje z odpadki odvisni od prevzemnikov iz tujine, ki pa dane razmere izkoriščajo s finančno nesprejemljivimi ponudbami. Ministrstvo za okolje in prostor se je na poziv županov odzvalo s pojasnilom, da je kapacitet v državi dovolj, ampak jih zaradi različnih razlogov ne morejo izkoristiti.(TFL)