Dnevne zakonodajne novosti / 14. november 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 80/2018 z dne 7.12.2018
TEMA DNEVA
Več ekološke ozaveščenosti tudi s portalom Tax-Fin-Lex
Tema dneva

Na današnji tiskovni konferenci bodo novinarjem na voljo informacije o podrobnostih kampanje Ecolex Life na področju ozaveščanja o okoljski odgovornosti. »Razlogov za izvedbo kampanje je več. Glavni med njimi je zagotovo nizka stopnja ozaveščenosti deležnikov o okoljski odgovornosti. V Sloveniji okoljskih nesreč in podobnih dogodkov ne obravnavamo in saniramo skladno z zahtevami EU Direktive o okoljski odgovornosti v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje in sanacijo okoljske škode,« poudarja Zlata Tavčar, vodja projekta Ecolex Life v Sloveniji in direktorica podjetja Tax-Fin-Lex d.o.o. Gre za dvoinpolletni projekt, ki ga EU sofinancira v višini 59,97 odstotkov, del sredstev v višini 10 odstotkov pa prispeva tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Več o projektu bomo poročali v današnjem TFL Glasniku.

Previdnost pri zbiranju kapitala z digitalnimi valutami
Evropski nadzorni organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) opaža izjemno povečanje primerov zbiranja kapitala z izdajo žetonov, katerih nakup se najpogosteje izvede z digitalnimi valutami. Vse vpletene tako pozivajo, naj skrbno preučijo, ali so njihove dejavnosti regulirane, vlagatelje pa, da so pri investiranju v te produkte previdni. Izdajatelj žetonov se namreč v postopkih, znanih pod izrazom Initial coin offering (ICO), zaradi narave uporabljene tehnologije izogne sicer razmeroma strogi regulaciji in visokim standardom razkrivanja informacij. Več o digitalnih valutah lahko izveste tudi na TFL seminarju Blockchain - vse od A do Ž.

Odvetniki: tožilci so presegli pristojnosti
Državni tožilci so po mnenju odvetniške zbornice z nasprotovanjem kandidaturi enega izmed sedmih predsednikovih kandidatov za člane Državnotožilskega sveta (DTS) "presegli svoje pristojnosti". Kot so pojasnili v zbornici, so odvetnika Blaža Kovačiča Mlinarja sami predlagali po tistem, ko jih je k predložitvi predloga pozval predsednik republike. O "zaskrbljujočem ravnanju tožilcev" so v zbornici že obvestili državni zbor in predsednika republike. "Neposredno ali posredno poseganje v pristojnosti drugih organov v družbi, ki naj bi spoštovala demokratična načela in vladavino prava, ni primerno in ni dopustno," so zapisali.

Urejanje čakalnih dob
Ministrstvo za zdravje je v enomesečno javno obravnavo poslalo pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. S tem urejajo način naročanja na zdravstvene storitve, obveščanje bolnikov, vodenje čakalnih seznamov in določajo najdaljšo dopustno čakalno dobo. Po pravilniku, ki sledi sprejemu novele zakona o pacientovih pravicah, so najdaljše dopustne čakalne dobe pri napotnici s stopnjo nujnosti nujno 24 ur, s stopnjo zelo hitro 14 dni, za hitro trije meseci, za redno pa šest mesecev. Pri sumu na rakavo obolenje mora biti v vsakem primeru postavljena diagnoza v enem mesecu od suma na bolezen in v enem mesecu od diagnoze začetek zdravljenja.

Ukrepanje ob pojavu bolezni živali
V javni obravnavi so predlogi novel zakonov o veterinarskih merilih skladnosti, o zaščiti živali in o veterinarstvu. Namen in cilj je izboljšanje pravne podlage in s tem možnosti učinkovitejšega obvladovanja vseh morebitnih tveganj, ki bi lahko ogrožala zdravje živali in ljudi, pa tudi povzročala gospodarsko škodo, so pojasnili v pristojni upravi. "Zaradi sočasnega pojavljanja in širjenja različnih bolezni v naši bližini nujno potrebujemo sistem, ki bo omogočal hitro in učinkovito ukrepanje za preprečitev vnosa, širjenja ter nastanka gospodarske škode, ki jo pojavi lahko povzročijo (pokončevanje živali, zapore trgovanja z živalmi in proizvodi ipd.)," so poudarili.

Cerar o stanovanjski politiki
DZ je sprejel nacionalni stanovanjski program, stekle so aktivnosti med drugim za podporo ob deložacijah ter za zagotavljanje bolj dostopnih stanovanj za mlade in starejše, je v DZ v odgovoru na poslansko vprašanje dejal premier Miro Cerar. Dodal pa je, da je treba ob ukrepanju misliti tudi na javne finance, da ne bi država ob morebitni krizi znova zašla v težave. Ob tem je navedel, da je steklo več pilotnih projektov, med drugim za podporo družinam, ki so bile prisilno izseljene, z zagotavljanjem stanovanj v Celju, Ljubljani, na Primorskem in na Dolenjskem. Se je pa strinjal, da je na področju deložacij treba nadaljevati delo in storiti več.(TFL)