Dnevne zakonodajne novosti / 6. junij 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 9/2019 z dne 11.2.2019
TEMA DNEVA
Notarske težave z gradbeno zakonodajo
Tema dneva

Notarska zbornica Slovenije (NZS) opozarja, da bo zaradi določil gradbenega zakona sklepanje poslov oteženo. Notarji namreč ne morejo z gotovostjo preveriti, ali je za določen objekt izdano gradbeno dovoljenje - kar od njih zahteva zakon - ker ni ustreznih javnih evidenc. Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati 1. junija, med drugim določa, da morajo notarji pred overitvami pogodb ter sklenitvijo kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov preveriti, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, kadar je predpisano, in ali je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba o prepovedi, ki so določene za nedovoljene objekte in neskladno uporabo objekta.

Dodatno delo draži notarske tarife
Notarska zbornica se želi z novo vlado pogovoriti o možnih spremembah pri notarskih tarifah. Družinski zakonik jim s pomladjo 2019 namreč nalaga dodatno delo, so spomnili notarji. Zakonik bo bodočima zakoncema omogočal sklenitev predporočne pogodbe, s katero bosta lahko med drugim uredila medsebojna premoženjska razmerja. Vzpostaviti pa bo treba tudi register ženitnih pogodb, ki bo v prihodnje po besedah predsednice zbornice Sonje Kralj zagotavljal višjo pravno varnost. Glede afere nevpisanih oporok pa je Kralj zagotovila, da so zdaj vse oporoke, ki so jih hranili na sodiščih in še niso bile vpisane v centralni register oporok, vpisane vanj.

Denar za zmanjševanje neenakosti v zdravju
Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je finančno podprla projekt model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih (MoST). Projekt je vreden skoraj tri milijone evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 2,4 milijona. Gre za temeljni podporni del projekta nadgradnja in razvoj preventivnih programov, ki se bo izvajal v 25 zdravstvenih domovih ter pripadajočih lokalnih skupnostih. S konceptom sistemske podpore skupnostnega pristopa bo okrepljeno tudi medsektorsko sodelovanje in povezovanje ključnih deležnikov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Pravica prebivanja za istospolne zakonce
Sodišče EU je razsodilo, da imajo tudi istospolni zakonci državljanov EU pravico do prebivanja v katerikoli državi EU, ne glede na njihovo državljanstvo. Ta pravica velja tudi v državah, ki ne priznavajo istospolnih porok, je še razsodilo sodišče. Ugotovilo je, da je pojem zakonec, ki v okviru direktive o izvajanju pravice do prostega gibanja označuje osebo, ki je z drugo osebo združena s sklenitvijo zakonske zveze, spolno nevtralen in torej lahko zajema tudi zakonca državljana EU, ki je istega spola. Status oseb, na katere se nanašajo pravila o zakonski zvezi, pa vseeno spada na področje, ki je v pristojnosti držav članic.

Protestna nota Hrvaški zaradi LB
Zunanje ministrstvo je z verbalno noto Hrvaški izrazilo zaskrbljenost zaradi zadnje pravnomočne sodbe na Hrvaškem v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami nekdanje Ljubljanske banke. V sodbi je bilo 10. aprila LB in NLB naloženo solidarno plačilo glavnice v znesku 222.426 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi in plačilo stroškov postopka. MZZ je v noti, ki jo je posredovalo hrvaškemu veleposlaništvu v Ljubljani, Zagreb ponovno opozoril, da nadaljevanje teh postopkov predstavlja kršitev sklenjenih mednarodnih pogodb med državama.

Vztrajno zmanjševanje brezposelnosti
Brezposelnost v Sloveniji se še naprej zmanjšuje. Na Zavodu RS za zaposlovanje je bilo konec maja registriranih 76.705 brezposelnih, kar je 2,4 odstotka manj kot mesec prej in 12,5 odstotka manj kot maja lani. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je medtem izdala odločbo o finančni podpori za program spodbujanja vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Za izvedbo programa Pripravljeni na spremembe bo na voljo štiri milijone evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj manj kot 3,2 milijona evrov.(TFL)