Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 94-3645/2012, stran 9580 DATUM OBJAVE: 10.12.2012

VELJAVNOST: od 11.12.2012 / UPORABA: od 1.1.2013

RS 94-3645/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 94/12

Časovnica

Na današnji dan, 21.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3645. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zako­na o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. no­vembra 2012.
 
Št. 003-02-9/2012-20
 
Ljubljana, dne 7. decembra 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2I)

 

1. člen

 
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Urad­ni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12 in 30/12) se v drugem odstavku 1. člena druga alinea spremeni tako, da se glasi:
 
» -
Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvi­snih družb iz različnih držav članic (prenovitev) (UL L št. 345 z dne 29. decembra 2011, str. 8);«.
 

2. člen

 
Trinajsti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(13)
Dohodki od storitev imajo vir v Sloveniji, če so storitve opravljene v Sloveniji oziroma če bremenijo re­zidenta ali nerezidenta preko njegove poslovne enote v Sloveniji.«.
 
V petnajstem odstavku se besedilo »trinajstega od­stavka tega člena« nadomesti z besedilom »3. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona«.
 
V šestnajstem odstavku se besedilo »trinajstega od­stavka tega člena« nadomesti z besedilom »3. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona«.
 

3. člen

 
V drugem odstavku 36. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Pravica po tem odstavku ne preneha s prehodom na ugotavljanje davčne osnove v skladu s 67.a členom tega zakona.«.
 
V četrtem odstavku se besedilo »največ do višine« nadomesti z besedilom »največ v višini 50 %«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window