Navigacija

Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 121-2572/2021, stran 7505 DATUM OBJAVE: 23.7.2021

VELJAVNOST: od 7.8.2021 / UPORABA: od 7.8.2021

RS 121-2572/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.8.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 121/21

Časovnica

Na današnji dan, 3.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.8.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2572. Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP)

 
Razglašam Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-149
 
Ljubljana, dne 21. julija 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O IZPLAČILU NEIZPLAČANEGA DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO (ZINDPP)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja pravico do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo, do katerega bi bil upravičen upravičenec oziroma upravičenka (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO in 51/21; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) in po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/11 – odl. US, 105/11 – odl. US, 96/12 – ZPIZ-2 in 9/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), če eden od njegovih staršev ali druga oseba ne bi prejemala dodatka za nego otroka v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
 

2. člen

(upravičenec)

 
Upravičenec do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo je slepa oseba, ki je bila zdravstveno zavarovana po drugem zavarovancu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) ali po upokojencu in je izpolnjevala pogoje iz 3. člena tega zakona.
 

3. člen

(pogoji, obdobje upravičenosti in višina dodatka)

 
(1)
Upravičencu se pravica do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo prizna, če je kadar koli med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2016 v skladu z ZPIZ-1 in ZPIZ-2 izpolnjeval pogoje za pridobitev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, vendar ga ni prejemal, ker je eden od njegovih staršev ali druga oseba prejemala dodatek za nego otroka v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
 
(2)
Upravičencu za vsak mesec, ko je izpolnjeval pogoje iz prejšnjega odstavka, pripada znesek dodatka za pomoč in postrežbo v višini 300 eurov. Upravičencu za neizplačani dodatek za pomoč in postrežbo ne pripadajo zamudne obresti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window