Navigacija

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 80-4305/2010, stran 12126 DATUM OBJAVE: 12.10.2010

RS 80-4305/2010

 
 

4305. Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)

 
Razglašam Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 20. seji 28. septembra 2010.
 
Št. 003-02-8/2010-25
 
Ljubljana, dne 6. oktobra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O UMEŠČANJU PROSTORSKIH UREDITEV DRŽAVNEGA POMENA V PROSTOR (ZUPUDPP)

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet zakona)

 
(1)
Ta zakon določa prostorske ureditve državnega pomena, ureja vsebino in postopek priprave državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: načrt), ter določa način, kako se ta postopek vodi skupaj s postopkom celovite presoje vplivov na okolje in postopkom presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter postopkom presoje sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
 
(2)
Ta zakon ureja tudi dovoljenje za umestitev v prostor ter določena vprašanja glede:
 
-
začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora v območju načrtov,
 
-
urejanja mej in parcelacije zemljišč v območju načrtov ter
 
-
pridobivanja nepremičnin in pravic na njih za izvedbo prostorskih ureditev, načrtovanih z načrti.
 
(3)
V zvezi s pridobivanjem nepremičnin ter pravic na njih iz tretje alinee prejšnjega odstavka ureja ta zakon tudi način ocenjevanja vrednosti nepremičnin in pravic na njih ter nadomestil za škodo in drugih stroškov.
 
(4)
Za vprašanja prostorskega načrtovanja, ki niso urejena s tem zakonom, se uporablja Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt).
 

II. PROSTORSKE UREDITVE DRŽAVNEGA POMENA

 

2. člen

(prostorske ureditve državnega pomena)

 
(1)
Prostorske ureditve državnega pomena so prostorske ureditve, ki so zaradi svojih gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti ob upoštevanju ciljev prostorskega načrtovanja pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije. Prostorske ureditve državnega pomena načrtuje država.
 
(2)
Prostorske ureditve iz prejšnjega odstavka so prostorske ureditve s področij:
 
-
cestne infrastrukture,
 
-
železniške infrastrukture,
 
-
infrastrukture zračnega prometa,
 
-
infrastrukture pomorskega in rečnega prometa,
 
-
mejnih prehodov,
 
-
prometnih terminalov,
 
-
energetske infrastrukture za oskrbo z električno energijo,
 
-
energetske infrastrukture za oskrbo z zemeljskim plinom in nafto,
 
-
jedrskih objektov,
 
-
rudarstva,
 
-
javnega komunikacijskega omrežja in komunikacijskega omrežja državnih organov,
 
-
varstva okolja,
 
-
meteorologije,
 
-
vodne infrastrukture,
 
-
obrambe države in
 
-
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
 
(3)
Prostorske ureditve iz prvega odstavka tega člena so tudi prostorske ureditve na:
 
-
območju vodnega zemljišča morja,
 
-
zavarovanih območjih ohranjanja narave in
 
-
zavarovanih območjih kulturnih spomenikov.
 
(4)
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) predpiše merila in pogoje, kdaj so prostorske ureditve iz drugega in tretjega odstavka tega člena prostorske ureditve državnega pomena.
 

III. NAČRT

 

1. Splošne določbe

 

3. člen

(namen)

 
(1)
Načrt je prostorski akt, s katerim se načrtujejo prostorske ureditve državnega pomena.
 
(2)
Načrt je podlaga za izdajo dovoljenja za umestitev v prostor iz 46. člena tega zakona, za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in za pripravo rudarskih projektov, namenjenih raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin, v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo.
 
(3)
Načrt ne sme biti v nasprotju z državnim strateškim prostorskim aktom.
 
(4)
Z uveljavitvijo načrta se šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni občinski prostorski akti, v delih in za ureditve, ki jih določi uredba iz drugega odstavka 37. člena tega zakona. Občina v svojih prostorskih aktih prikaže območje načrta s svojo enoto urejanja prostora.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window