Navigacija

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Križevci

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-201/2008, stran 377 DATUM OBJAVE: 18.1.2008

VELJAVNOST: od 19.1.2008 / UPORABA: od 19.1.2008

RS 5-201/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 5/08

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 19.1.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

201. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Križevci

 
 
Na podlagi Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list Republike Slovenije, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/ 96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 29/97 – dopolnitev 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba US 70/00), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 72/04) je Občinski svet Občine Križevci na 10. seji dne 12. 12. 2007 sprejel
 

O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Križevci

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje celotne Občine Križevci.
 

2. člen

 
Program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje celotne Občine Križevci je izdelalo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o. iz Domžal, v septembru 2007.
 
Program opremljanja vsebuje:
 
-
prikaz obstoječe komunalne opreme na področju občine Križevci,
 
-
prikaz predvidenih vlaganj v komunalno opremo na področju občine Križevci,
 
-
obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme,
 
-
obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih,
 
-
preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme,
 
-
podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
 
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo in predvideno komunalno opremo v Občini Križevci:
 
-
ceste (oznaka obračunskih območij C),
 
-
kanalizacija (oznaka obračunskih območij K),
 
-
vodovod (oznaka obračunskih območij V),
 
-
javna razsvetljava (oznaka obračunskih območij JR),
 
-
površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO),
 
-
javne površina in parkirišča (oznaka obračunskih območij JPP).
 
Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom potekov komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.
 

3. člen

 
Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
 
Komunalna oprema so:
 
-
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, varstvo okolja,
 
-
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
 
-
objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
 
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
 
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
 
Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
 
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
 

II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window