Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 53-2342/2014, stran 6071 DATUM OBJAVE: 15.7.2014

VELJAVNOST: od 30.7.2014 / UPORABA: od 30.7.2014

RS 53-2342/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.7.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.5.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 53/14

Časovnica

Na današnji dan, 15.5.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.7.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2342. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. julija 2014.
 
Št. 003-02-7/2014-2
 
Ljubljana, dne 14. julija 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-J)

 

1. člen

 
V Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US in 45/14 – odl. US) se v drugem odstavku 2. člena pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če znesek po enem izvršilnem naslovu presega 10 eurov, ali če skupni znesek dolga enega dolžnika po posameznih izvršilnih naslovih presega 20 eurov.«.
 

2. člen

 
Za drugim odstavkom 6. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»Strokovni sodelavci lahko v izvršilnih postopkih na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova odločajo o:
 
-
ugovorih po izteku roka,
 
-
ugovorih tretjega,
 
-
ugovorih zoper sklep o nadaljevanju izvršbe z novim upnikom ali dolžnikom,
 
-
ugovorih zoper sklep o nadaljevanju izvršbe z novimi sredstvi in predmeti izvršbe,
 
-
predlogih za odlog izvršbe,
 
-
razveljavitvah potrdil pravnomočnosti in izvršljivosti,
 
-
zahtevah za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe,
 
-
predlogih za vrnitev v prejšnje stanje,
 
-
zahtevi za obračun plačila za delo in stroškov izvršitelja in
 
-
zahtevi za obračun terjatve in delitvi kupnine iz prodanih stvari upnikom.«.
 
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»Strokovni sodelavci lahko po pisni odredbi sodnika vodijo naroke, razen narokov za javne dražbe.«.
 
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
 
»Ne glede na prejšnji odstavek lahko sodnik posameznik s sklepom odstopi zadevo v odločitev senatu, če oceni, da gre za zapleteno zadevo glede pravnih ali dejanskih vprašanj, ali če je od odločitve o pritožbi mogoče pričakovati rešitev pomembnega pravnega vprašanja, zlasti če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse ni ali ni enotna.«.
 

3. člen

 
Za drugim odstavkom 23. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»Verodostojna listina v smislu tega zakona je tudi pisni obračun prejemkov iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window