Navigacija

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 46-1753/2013, stran 5277 DATUM OBJAVE: 29.5.2013

VELJAVNOST: od 30.5.2013 / UPORABA: od 1.6.2013

RS 46-1753/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.6.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 46/13

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1753. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R)

 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. maja 2013.
 
Št. 003-02-5/2013-2
 
Ljubljana, dne 29. maja 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-R)

 

1. člen

 
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a in 40/12 - ZUJF) se v tretjem odstavku 25. člena drugi stavek črta.
 

2. člen

 
Za 44. členom se doda novo poglavje »XII.a POSEBNE DOLOČBE« in novi 44.a, 44.b, 44.c, 44.č in 44.d člen, ki se glasijo:
 

»44.a člen

(plačna lestvica do 31. decembra 2014)

 
(1)
Ne glede na Prilogo 1 tega zakona se do 31. decem­bra 2014 za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja naslednja plačna lestvica:
 
 
(2)
Od 1. januarja 2015 dalje se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna le­stvica, določena v Prilogi 1 tega zakona.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window