Navigacija

Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 104-3779/2013, stran 12001 DATUM OBJAVE: 13.12.2013

VELJAVNOST: od 14.12.2013 / UPORABA: od 14.12.2013

RS 104-3779/2013

Verzija 9 / 9

Čistopis se uporablja od 30.9.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 104/13, 8/15, 1/16, 57/18, 30/19, 148/21

Časovnica

Na današnji dan, 23.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.9.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3779. Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV in 91/13) ter drugega odstavka 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 1. seji dne 14. novembra 2013 sprejel
 

P R A V I L N I K
o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

 

1. člen

 
(1)
Ta pravilnik določa obrazce in listine, ki se uporabljajo v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 
(2)
S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Izvedbena direktiva Komisije 2012/52/EU z dne 20. decembra 2012 o določitvi ukrepov za olajšanje priznavanja zdravniških receptov, predpisanih v drugi državi članici (UL L št. 356 z dne 22. 12. 2012, str. 68; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/52/EU).
 
(3)
V skladu s 4. členom Direktive 2012/52/EU Nacionalna kontaktna točka za čezmejno zdravstveno varstvo iz 77.b člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K; v nadaljnjem besedilu: zakon) zagotavlja tudi informacije o ele­mentih, ki jih morajo na podlagi Direktive 2012/52/EU vsebovati recepti, recepti EU, naročilnice in naročilnice EU, ki se predpišejo v eni državi članici Evropske unije in izdajo v drugi.
 
(4)
Izrazi »dobavitelj«, »recept«, »recept EU«, »naročilnica« in »naročilnica EU« pomenijo enako kot izrazi, določeni v pravilih, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje.
 

2. člen

 
(1)
Obrazci iz prvega odstavka prejšnjega člena so:
 
1.
PRIJAVA podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdra­vstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in za­varovanju za primer brezposelnosti (Obr. M-1),
 
2.
ODJAVA iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanju, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti (Obr. M-2),
 
3.
SPREMEMBA podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Obr. M-3),
 
4.
PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU,
 
5.
PRIJAVA-ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Obr. M12).
 
(2)
Listine iz prejšnjega člena so:
 
1.
KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (Obr. KZZ),
 
2.
IZJAVA O IZBIRI OSEBNEGA ZDRAVNIKA (Obr. IOZ),
 
3.
RECEPT (Obr. Rp),
 
4.
RECEPT ZA OSEBNO RABO (Obr. Rp OR),
 
5.
NAPOTNICA (Obr. NAP),
 
6.
POTRDILO O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD DELA (Obr. BOL),
 
7.
NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK (Obr. NAR-1),
 
8.
NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA IZBOLJŠANJE VIDA (Obr. NAR-2),
 
9.
POTRDILO O UPRAVIČENOSTI DO POTNIH STROŠKOV – SPREMSTVA (Obr. PS),
 
10.
NALOG ZA PREVOZ (Obr. NLG),
 
11.
PREDLOG ZOBNOPROTETIČNE REHABILITACIJE (Obr. ZB),
 
12.
REVERZ ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK (Obr. REV),
 
13.
PREDLOG IMENOVANEMU ZDRAVNIKU (Obr. IZ),
 
14.
DELOVNI NALOG (Obr. DN),
 
15.
DELOVNI NALOG ZA FIZIOTERAPIJO (Obr. DN FT)
 
16.
DELOVNI NALOG ZA ZOBNOPROTETIČNE STORITVE (Obr. DNZ),
 
17.
ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE (Obr. ORT),
 
18.
MESEČNA ZBIRNA NAROČILNICA (Obr. NAR-3).
 
(3)
Obrazec iz 5. točke prvega odstavka tega člena ter listine od 2. do 18. točke drugega odstavka tega člena so objavljeni s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
 
(4)
Obrazci od 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena so objavljeni v pravilniku, ki določa obrazce prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, obrazec iz 4. točke prvega odstavka tega člena pa je določen v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu in predpisi, ki urejajo zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.
 
(5)
Vsebino in način uporabe listine iz 1. točke drugega odstavka tega člena določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) s splošnim aktom.
 

3. člen

 
(1)
Obrazec in listine iz prejšnjega člena, ki so objavljeni s tem pravilnikom, so javne listine.
 
(2)
Listine iz 2., 3., od 5. do 11. in od 13. do 17. točke drugega odstavka prejšnjega člena so prednatisnjene ali v elektronski obliki. Listina iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena je prednatisnjena listina. Prednatisnjene listine vsebujejo podatek o izdajatelju in založniku, oznako listine in opombo »Ponatis prepovedan«.
 
(3)
Zavod je izdajatelj in založnik listin iz prejšnjega odstavka tega člena.
 
(4)
Obrazec iz 5. točke prvega odstavka ter listini iz 12. in 18. točke drugega odstavka prejšnjega člena so v obliki računalniškega izpisa in vsebujejo le oznako obrazca oziroma listine, pri čemer morajo imeti enako vsebino, kot je določena s tem pravilnikom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window