Navigacija

Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 104-3779/2013, stran 12001 DATUM OBJAVE: 13.12.2013

VELJAVNOST: od 14.12.2013 do 22.9.2023 / UPORABA: od 14.12.2013 do 22.9.2023

RS 104-3779/2013

Verzija 10 / 11

Čistopis se uporablja od 23.9.2023 do 31.12.2023. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2023: NEAKTUALEN.

Uradni list RS, št. 104/13, 8/15, 1/16, 57/18, 30/19, 148/21, 97/23

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.9.2023
    DO 31.12.2023
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 
 

3779. Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV in 91/13) ter drugega odstavka 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 1. seji dne 14. novembra 2013 sprejel
 

P R A V I L N I K
o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Št. 9001-15/2013-DI/6
 
Ljubljana, dne 14. novembra 2013
 
EVA 2013-2711-0043
 
Predsednica Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Lučka Böhm l.r.
 
 
Seznam prilog (Priloga PDF)
 
Obr. BOL: Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (Priloga PDF)
 
Obr. IZ: Predlog imenovanemu zdravniku (Priloga PDF)
 
 
Pravilnik o obrazcu in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, Uradni list RS 97-2693/2023, vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

9. člen

(začetek uporabe)

 
(1)
Listine v slovensko-italijanski jezikovni različici in slovensko-madžarski jezikovni različici ter listini iz Priloge 5 in Priloge 8 tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2024.
 
(2)
Do 1. januarja 2024 se uporabljata listini Predlog imenovanemu zdravniku (Obr. IZ) in Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (Obr. BOL) iz Prilog, ki sta sestavni del Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13, 8/15, 1/16, 57/18, 30/19 in 148/21), ki se lahko v prednatisnjeni obliki uporabljata do 31. julija 2024.
 

10. člen

(prenehanje veljavnosti)

 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13, 8/15, 1/16, 57/18, 30/19 in 148/21).
 

11. člen

(začetek veljavnosti)

 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window