Navigacija

Pravilnik o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-160/2023, stran 623 DATUM OBJAVE: 25.1.2023

VELJAVNOST: od 26.1.2023 / UPORABA: od 26.1.2023

RS 10-160/2023

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 10/23

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

160. Pravilnik o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga

 
 
Na podlagi petega odstavka 14. člena in za izvrševanje 15. in 16. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št.130/22) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
 

P R A V I L N I K
o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik določa način označevanja prodajnih cen in cen za enoto blaga ter način označevanja prodajnih cen digitalnih vsebin ter cen storitev, ki jih podjetja ponujajo potrošnikom, in pravila v zvezi z obveznostmi podjetij pri objavi znižanja cene blaga.
 
(2)
S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov (UL L št. 80 z dne 18. 3. 1998, str. 27), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov (UL L št. 328 z dne 18. 12. 2019, str. 7).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
»prodajna cena blaga« je cena za enoto blaga ali za določeno količino blaga skupaj z davkom in vsemi drugimi dajatvami;
 
2.
»cena za enoto blaga« je cena blaga skupaj z davkom in z vsemi drugimi dajatvami za en kilogram, en liter, en meter, en kvadratni meter ali en kubični meter blaga ali za neko drugačno posamično enoto količine, ki se splošno in običajno uporablja pri prodaji določenega blaga;
 
3.
»blago, ki se prodaja nepakirano v razsutem stanju« je blago, ki ni vnaprej pakirano in ga merimo v prisotnosti potrošnika, kolikor narava blaga to dopušča;
 
4.
»cena storitve« je cena storitve skupaj z davkom in z vsemi drugimi dajatvami;
 
5.
»cena digitalne vsebine« je cena skupaj z davkom in z vsemi drugimi dajatvami.
 

3. člen

(označevanje cen)

 
V primeru, da je poleg cene v eurih cena za blago, digitalno vsebino ali za storitve označena tudi v drugih valutah, mora biti poleg zneska v eurih tudi oznaka EUR.
 

II. OZNAČEVANJE CEN BLAGA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window