Navigacija

Pravila za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 161-4108/2022, stran 13300 DATUM OBJAVE: 23.12.2022

VELJAVNOST: od 1.1.2023 / UPORABA: od 1.1.2023

RS 161-4108/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 161/22

Časovnica

Na današnji dan, 2.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4108. Pravila za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo

 
 
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 94. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) in soglasja Agencije za energijo št. 411-23/2022/5 z dne 15. 12. 2022, izdaja Borzen, d.o.o. naslednja
 

P R A V I L A  
za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Pravila za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo (v nadaljnjem besedilu: pravila) urejajo način izvajanja organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo, in sicer:
 
-
organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo,
 
-
članstvo na platformi operaterja trga za izravnalno energijo,
 
-
način sodelovanja na platformi operaterja trga za izravnalno energijo,
 
-
poročanje in obveščanje o platformi operaterja trga za izravnalno energijo in
 
-
obračun in finančno poravnavo poslov, sklenjenih na platformi operaterja trga za izravnalno energijo.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v teh pravilih pomenijo:
 
-
izravnava odstopanj je izravnava, kot je opredeljena v 10. točki 2. člena Uredbe (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije (prenovitev) (UL L št. 158 z dne 14. 6. 2019, str. 54);
 
-
klirinški agent je operater trga ali druga pravna oseba, na katero operater trga prenese izvajanje obračuna in finančne poravnave terjatev in obveznosti iz naslova platforme za izravnalno energijo;
 
-
obračunski interval je interval izmenjave električne energije, na katerega se nanašajo ponudbe za nakup in prodajo električne energije in v katerem se realizira predaja in prevzem električne energije med osebama, za kateri se je sklenil posel na platformi za izravnalno energijo;
 
-
pravila klirinškega agenta so pravila, ki jih sprejme in objavi klirinški agent in med drugim zajemajo določbe glede obračuna ter finančne poravnave poslov, sklenjenih na platformi za izravnalno energijo in jih operater trga objavi na svoji spletni strani;
 
-
trgovalna aplikacija za organiziranje platforme za izravnalno energijo je programska oprema, na kateri se izvaja trgovanje na platformi za izravnalno energijo;
 
-
trgovanje znotraj dneva je organizirano sprotno trgovanje, ki poteka za dan vnaprej in se zaključi pred začetkom obračunskega intervala, za katerega poteka trgovanje.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v teh pravilih, ki niso opredeljeni s temi pravili, imajo enak pomen, kot jih določajo:
 
-
zakon, ki ureja oskrbo z električno energijo,
 
-
sistemska obratovalna navodila, izdana s strani sistemskega operaterja,
 
-
pravila, ki urejajo delovanje ponudnikov storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES in
 
-
pravila, ki urejajo delovanje trga z električno energijo.
 

II. PLATFORMA ZA IZRAVNALNO ENERGIJO

 

3. člen

(operater trga)

 
(1)
Operater trga organizira platformo operaterja trga za izravnalno energijo v Republiki Sloveniji kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti operaterja trga z električno energijo, pri čemer sta njegovi temeljni funkciji postavitev pravil za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo na podlagi javnega pooblastila in organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo (v nadaljnjem besedilu: platforma za izravnalno energijo) na pregleden ter ekonomsko čim bolj učinkovit način.
 
(2)
Operater trga skrbi za učinkovito komunikacijo s člani platforme za izravnalno energijo. V ta namen lahko povabi člane na skupno obravnavo določenih zadev v zvezi s platformo za izravnalno energijo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window