Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 98-3501/2013, stran 10622 DATUM OBJAVE: 29.11.2013

VELJAVNOST: od 14.12.2013 / UPORABA: od 14.12.2013

RS 98-3501/2013

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 20.6.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 98/13, 29/14, 47/14, 26/16, 4/18, 77/18, 82/20

Časovnica

Na današnji dan, 21.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.6.2020
    DO nadaljnjega
 
 

3501. Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad

 
 
Na podlagi 1. in 2. točke šestega odstavka 284. člena in tretjega odstavka 366. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) ter 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
 

S K L E P
o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep ureja poročanje upravljavca pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad (v nadaljnjem besedilu: kritni sklad), Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: Agencija), in sicer:
 
1.
način in roke predložitve načrta upravljanja tveganj kritnega sklada in njegovih sprememb;
 
2.
podrobnejši način in roke poročanja informacij iz četrtega odstavka 284. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2);
 
3.
vsebino, način in roke rednega poročanja podatkov iz prvega odstavka 366. člena ZPIZ-2 o:
 
-
vrsti in sestavi naložb kritnega sklada,
 
-
vrednosti enote premoženja in čisti vrednosti sredstev kritnega sklada,
 
-
številu članov kritnega sklada,
 
-
vplačilih, odkupnih vrednostih, prenosih sredstev in donosnosti kritnega sklada.
 
(2)
Po tem sklepu poroča o kritnih skladih tudi upravljavec skupine kritnih skladov.
 

2. člen

(poročanje o načrtu upravljanja tveganj)

 
Upravljavec kritnega sklada načrt upravljanja tveganj kritnega sklada in vsako njegovo spremembo posreduje Agenciji v roku osmih dni po sprejemu na elektronski naslov »porocanje@a-zn.si«. Spremenjen načrt upravljanja tveganj upravljavec predloži v obliki besedila, iz katerega so razvidne spremembe in v obliki čistopisa. Upravljavec v spremnem dopisu navede tudi razloge za spremembe načrta upravljanja tveganj (na primer pomembna sprememba izpostavljenosti kritnega sklada).
 

3. člen

(poročanje o vrsti in sestavi naložb)

 
(1)
Upravljavec za vsak kritni sklad, ki ga upravlja, poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o vrstah in sestavi naložb kritnega sklada po stanju na zadnji dan vsakega meseca, v obliki, predpisani z Navodilom o načinu elektronskega poročanja o naložbah pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, ki je priloga in sestavni del sklepa, ki ureja podrobnejša pravila za premoženje kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in poročanje o naložbah teh kritnih skladov ter o naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij.
 
(2)
Upravljavec v primeru vrste naložbe »Terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja zajamčene donosnosti« vnese v stolpec (5) Vrsta naložb (CIC koda naložbe) kodo 09, v primeru vrste naložbe »Druge terjatve« pa vnese v stolpec (5) CIC kodo 00.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window