Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 21-786/2013, stran 2807 DATUM OBJAVE: 13.3.2013

VELJAVNOST: od 14.6.2013 / UPORABA: od 14.6.2013

RS 21-786/2013

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.1.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 21/13, 111/13 - ZP-1I

Časovnica

Na današnji dan, 18.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2014
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

786. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembahin dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. marca 2013.
 
Št. 003-02-3/2013-6
 
Ljubljana, dne 13. marca 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-1H)

 

1. člen

 
V Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) se v 6.a členu za besedo »posledica« doda besedilo »ali je ta neznatna«.
 

2. člen

 
Naslov 18. člena se spremeni tako, da se glasi: »Rok plačila globe in stroškov postopka«.
 
V četrtem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Če je dovoljeno plačilo globe v obrokih, se na predlog storilca lahko dovoli, da na enak način in v enakem roku plača tudi stroške postopka.«.
 

3. člen

 
V drugem odstavku 19. člena se za besedo »nalog« doda vejica in besedilo »če neplačana globa ne presega 120 eurov«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window