Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-289/2024, stran 667 DATUM OBJAVE: 9.2.2024

VELJAVNOST: od 24.2.2024 / UPORABA: od 24.2.2024

RS 12-289/2024

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.2.2024 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.5.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 12/24

Časovnica

Na današnji dan, 24.5.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.2.2024
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

289. Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1)

 
Razglašam Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2024.
 
Št. 003-02-1/2024-8
 
Ljubljana, dne 7. februarja 2024
 
Nataša Pirc Musar predsednica Republike Slovenije
 

Z A K O N
O TRŽNI INŠPEKCIJI (ZTI-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja organizacijo in pristojnosti Tržnega inšpektorata Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat), pravice, dolžnosti in pooblastila javnih uslužbenk in uslužbencev inšpektorata (v nadaljnjem besedilu: uslužbenci inšpektorata), postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom.
 

2. člen

(področje dela)

 
(1)
Inšpektorat opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo zlasti varstvo potrošnikov, trgovino, gostinstvo, obrt, posredovanje v prometu z nepremičninami, poštne storitve ter trg proizvodov in storitev.
 
(2)
Inšpektorat opravlja tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem drugih zakonov in predpisov, če ti tako določajo.
 

II. ORGANIZACIJA INŠPEKTORATA

 

3. člen

(organizacija inšpektorata)

 
(1)
Inšpektorat vodi glavni tržni inšpektor oziroma glavna tržna inšpektorica (v nadaljnjem besedilu: glavni tržni inšpektor).
 
(2)
Inšpekcijski nadzor opravljajo tržni inšpektorji in tržne inšpektorice (v nadaljnjem besedilu: tržni inšpektor).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window