Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-699/2009, stran 2441 DATUM OBJAVE: 13.3.2009

VELJAVNOST: od 28.3.2009 / UPORABA: od 28.3.2009

RS 19-699/2009

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 5.12.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 19/09, 98/09 - ZBan-1D

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.12.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

699. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. marca 2009.
 
Št. 003-02-3/2009-3
 
Ljubljana, dne 11. marca 2009
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-1C)

 

1. člen

 
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 in 1/08) se 1. točka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»1. Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), spremenjena z Direktivo 2007/44/ES z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 92/49/EGS in direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju (UL L št. 274 z dne 21. septembra 2007, str. 1) in Direktivo 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L št. 319 z dne 15. novembra 2077, str. 1)«.
 

2. člen

 
V naslovu 4. člena se na koncu doda besedilo »in predpisov EU«.
 
V prvem odstavku se dodajo nove 5. do 7. točka, ki se glasijo:
 
»5.
ZPPDFT je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07),
 
6.
ZTFI je Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 (100/07 – popr.), 69/08),
 
7.
ZISDU-1 je Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 68/05, 28/06, 114/06, 92/07, 109/07 in 65/08).«.
 
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2) V tem zakonu so za predpise EU uporabljeni naslednji skrajšani naslovi:
 
1.
Direktiva 85/611/EGS je Direktiva Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 375 z dne 31. 12. 1985, str. 3), nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2005 o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 92/49/EGS in 93/6/EGS ter direktiv 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES in 2002/87/ES za vzpostavitev nove organizacijske strukture odborov za finančne storitve (UL L 79, 24. 3. 2005, str. 3),
 
2.
Direktiva 2004/39/ES je Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L št. 145 z dne 30. 4. 2004, str. 1).«.
 

3. člen

 
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2) Ti pojmi imajo enak pomen, kakor je opredeljen v naslednjih določbah ZTFI:
 
1.
investicijske storitve in posli v prvem odstavku 8. člena,
 
2.
kolektivni naložbeni podjem v prvem odstavku 26. člena.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window