Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2022/2023

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 161-4099/2022, stran 13283 DATUM OBJAVE: 23.12.2022

RS 161-4099/2022

 
 

4099. Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2022/2023

 
Na podlagi 8. točke prvega odstavka in drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) minister za izobraževanje, znanost in šport sprejme
 

S K L E P
o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2022/2023

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja mature v šolskem letu 2022/2023 določijo prilagoditve predmetnih izpitnih katalogov, izvedba mature v dveh zaporednih izpitnih rokih, vodenje evidence elektronskih naslovov kandidatov splošne mature, vpogled v izpitno dokumentacijo, ugovor pri splošni maturi, utemeljeni razlogi za naknadni rok za vpogled pri splošni maturi, vračilo izpitne dokumentacije, priprava izpitnih listkov za ustni izpit in naloge nadzornih učiteljev.
 

2. člen

(prilagoditve predmetnih izpitnih katalogov za maturo)

 
Državna komisija za splošno maturo in Državna komisija za poklicno maturo lahko sami ali na predlog državnih predmetnih komisij, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ali Zavoda Republike Slovenije za šolstvo prilagodita obseg in način ocenjevanja in kriterije ter merila ocenjevanja, ki so določeni v predmetnih izpitnih katalogih. Spremembe in prilagoditve državni komisiji objavita na spletni strani Državnega izpitnega centra.
 

3. člen

(matura v enem oziroma dveh zaporednih izpitnih rokih)

 
(1)
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku, pa zaradi zdravstvenih težav ali drugih upravičenih razlogov, ki so posledica epidemioloških razmer, želijo prvič opravljati maturo v jesenskem izpitnem roku, lahko 30 dni pred rokom za začetek opravljanja mature oziroma 24 ur od nastanka razloga podajo vlogo na pristojno državno komisijo.
 
(2)
O utemeljenosti razlogov za prvo opravljanje mature v jesenskem roku odloči pristojna državna komisija v 30 dneh od prejema vloge.
 
(3)
Kandidatom, ki so na podlagi odobritve pristojne državne komisije iz prejšnjega odstavka opravljali maturo prvič v jesenskem roku, se pri uveljavljanju pravice do vpisa v nadaljnje izobraževanje upošteva, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window