Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-949/2018, stran 3218 DATUM OBJAVE: 4.4.2018

VELJAVNOST: od 19.4.2018 / UPORABA: od 19.4.2018

RS 22-949/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 22/18

Časovnica

Na današnji dan, 2.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.4.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

949. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. marca 2018.
 
Št. 003-02-3/2018-12
 
Ljubljana, dne 30. marca 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VETERINARSKIH MERILIH SKLADNOSTI (ZVMS-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) se v 4. členu v 25. točki pika nadomesti s podpičjem in se dodajo nove 26., 27. in 28. točka, ki se glasijo:
 
»26.
ozemlje Republike Bolgarije;
 
27.
ozemlje Romunije;
 
28.
ozemlje Republike Hrvaške.«.
 

2. člen

 
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
 

»20.a člen

(strokovna podpora)

 
(1)
Za strokovno podporo pri izvajanju ukrepov glede varovanja zdravja ljudi in živali ter zagotavljanja visoke stopnje ozaveščenosti in pripravljenosti ter sposobnosti hitrega odzivanja na bolezni živali, lahko generalni direktor Uprave skliče strokovnjake s področja veterinarstva, zdravja ljudi in živali, laboratorijske diagnostike, varovanja okolja in drugih potrebnih strokovnih področij.
 
(2)
V primeru prvega pojava obvezno mednarodno prijavljivih bolezni živali ali v primeru pojava bolezni, za katere niso predpisani ukrepi v skladu s prejšnjim členom, lahko strokovna podpora vključuje tudi pripravo ocene tveganja in pripravo predlogov ukrepov.
 
(3)
Glede povračila stroškov strokovnjakom se uporabljajo predpisi Vlade, ki urejajo povračila stroškov.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window