Navigacija

Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 97-2083/2021, stran 6089 DATUM OBJAVE: 18.6.2021

VELJAVNOST: od 19.6.2021 / UPORABA: od 19.6.2021

RS 97-2083/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 97/21

Časovnica

Na današnji dan, 17.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.6.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2083. Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 32. člena Energetska zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) in drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) minister za infrastrukturo izdaja
 

P R A V I L N I K
o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik določa tehnične zahteve za priključitev proizvodnih naprav na distribucijsko omrežje v skladu s točko g) drugega odstavka 30. člena in drugega odstavka 32. člena Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje (UL L št. 112 z dne 27. 4. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/631/EU), če opremni certifikat ni na voljo.
 
(2)
Ta pravilnik za izvajanje 5. člena Uredbe 2016/631/EU določa merila za razvrstitev proizvodne naprave za priključitev na distribucijsko omrežje.
 

2. člen

(merila za razvrstitev proizvodnih naprav)

 
Proizvodna naprava za priključitev na distribucijsko omrežje se v skladu s 5. členom Uredbe 2016/631/EU razvrsti v tipe v skladu z naslednji merili:
 
Proizvodna naprava Napetostni nivo Priključna moč
TIP A manjši od 110 kV 800 W do vključno 150 kW
TIP B manjši od 110 kV od 150 kW do 5 MW
TIP C manjši od 110 kV od vključno 5 MW do 20 MW
TIP D manjši od 110 kV in priključna moč enaka ali večja od 20 MW
enaka ali večje od 110 kV  
 

3. člen

(ugotavljanje ustreznosti proizvodnih naprav)

 
(1)
Domneva se, da proizvodna naprava tipa A iz prejšnjega člena ustreza zahtevi iz točke g) drugega odstavka 30. člena Uredbe 2016/631/EU in zahtevam za proizvodno napravo tipa A iz točke g) pod XVI.1 in zahtevam pod XVII.1.1 Priloge 5 Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21, v nadaljnjem besedilu: SONDSEE), če končni odjemalec, lastnik objekta ali v njegovem imenu tretja oseba sistemskemu operaterju predloži certifikat o skladnosti s standardom SIST EN 50549-1 ali SIST EN 50549-2, če ta certifikat ni na voljo pa izjavo EU o skladnosti proizvodne naprave ali generatorja ter eno od naslednjih izjav:
 
-
izjavo proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski uniji, s katero potrjuje skladnost proizvodne naprave ali generatorja s tehničnimi merili iz Uredbe 2016/631/EU in SONDSEE za tip A ali,
 
-
izjavo proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski uniji o skladnosti proizvodne naprave ali generatorja s standardom SIST EN 50549-1 ali SIST EN 50549-2 ali drugim enakovrednim in mednarodnim priznanim standardom.
 
(2)
Domneva se, da proizvodna naprava tipa B iz prejšnjega člena ustreza zahtevam iz točke f) do g) drugega odstavka 32. člena Uredbe 2016/631/EU in zahtevam za proizvodno napravo tipa B iz točke f) do g) pod XVI.2, zahtevam pod XVII.1.2 in zahtevam pod točko XVII.3 Priloge 5 SONDSEE, če končni odjemalec, lastnik objekta ali v njegovem imenu tretja oseba sistemskemu operaterju predloži certifikat o skladnosti s standardom SIST EN 50549-1 ali SIST EN 50549-2, če ta certifikat ni na voljo pa izjavo EU o skladnosti proizvodne naprave ali generatorja ter eno od naslednjih izjav:
 
-
izjavo proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski uniji, s katero potrjuje skladnost proizvodne naprave ali generatorja s tehničnimi merili iz Uredbe 2016/631/EU in SONDSEE za tip B ali,
 
-
izjavo proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski uniji o skladnosti proizvodne naprave ali generatorja s standardom SIST EN 50549-1 ali SIST EN 50549-2 ali drugim enakovrednim in mednarodnim priznanim standardom.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window