Navigacija

Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 77-4215/2010, stran 11277 DATUM OBJAVE: 4.10.2010

VELJAVNOST: od 4.4.2011 / UPORABA: od 4.4.2011

RS 77-4215/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 4.4.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.7.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 77/10

Časovnica

Na današnji dan, 2.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 4.4.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4215. Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1)

 
Razglašam Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 20. seji 22. septembra 2010.
 
Št. 003-02-8/2010-8
 
Ljubljana, dne 30. septembra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O ODGOVORNOSTI ZA JEDRSKO ŠKODO (ZOJed-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta zakon ureja odgovornost za jedrsko škodo, ki nastane zaradi izkoriščanja jedrske energije v miroljubne namene, zavarovanje odgovornosti za jedrsko škodo in postopek uveljavljanja odškodnine za jedrsko škodo.
 
(2)
Za vprašanja glede odgovornosti za jedrsko škodo, zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo, vrste, oblike in obsega odškodnine za jedrsko škodo ter njene razdelitve, ki niso urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacije.
 

2. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v Konvenciji o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s Protokolom z dne 16. novembra 1982 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 18/00) in v Protokolu o spremembi Konvencije o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in Protokolom z dne 16. novembra 1982 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/10), (v nadaljnjem besedilu: Pariška konvencija), pri čemer se:
 
1.
za uporabnico ali uporabnika (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) šteje tista oseba, ki ji je bilo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, izdano dovoljenje za uporabo jedrskega objekta, ali tuja oseba, ki jo je pristojni organ te države v skladu s svojimi predpisi določil ali priznal za uporabnika;
 
2.
dve ali več jedrskih naprav enega uporabnika, ki so skupaj na isti lokaciji, na kateri so jedrsko gorivo ali radioaktivni proizvodi ali odpadki, štejejo kot ena jedrska naprava;
 
3.
kot jedrska škoda prizna gospodarska izguba ali izguba dohodka, ki izhaja iz neposrednega gospodarskega interesa pri uporabi ali uživanju okolja, in se določi na način in v obsegu, kot je določen za izgubljeni dobiček v zakonu, ki ureja obligacije;
 
4.
kot jedrska škoda priznajo stroški tistih ukrepov vzpostavitve onesnaženega okolja v prejšnje stanje, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, odredi ali odobri ministrstvo, pristojno za okolje;
 
5.
kot jedrska škoda priznajo stroški tistih intervencijskih in preventivnih ukrepov, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, odredi ali odobri Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije.
 

3. člen

(uporaba)

 
(1)
Ta zakon se uporablja, če je jedrska škoda nastala na ozemlju:
 
1.
Republike Slovenije;
 
2.
druge pogodbenice Pariške konvencije;
 
3.
države, ki ni pogodbenica Pariške konvencije, pa je ob jedrski nesreči pogodbenica Dunajske konvencije o civilni odgovornosti za jedrsko škodo z dne 21. maja 1963 in vseh sprememb te konvencije, ki veljajo za to državo, ter Skupnega protokola o uporabi Dunajske konvencije in Pariške konvencije z dne 21. septembra 1988 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 22/94);
 
4.
države, ki ni pogodbenica Pariške konvencije in ob jedrski nesreči na svojem ozemlju ali v pomorskih conah, določenih v skladu z mednarodnim pravom, nima jedrske naprave;
 
5.
katere koli druge države, ki ni pogodbenica Pariške konvencije in ima ob jedrski nesreči veljavne predpise o jedrski odgovornosti, ki zagotavljajo enakovredne vzajemne koristi in temeljijo na načelih, ki so enaka kot v Pariški konvenciji, vključno z objektivno odgovornostjo odgovornega uporabnika, z izključno odgovornostjo uporabnika ali določbo z enakim učinkom, z izključno pristojnostjo pristojnega sodišča, z enako obravnavo vseh žrtev jedrske nesreče, s priznavanjem in izvrševanjem sodb, s prostim prenosom odškodnine, obresti in stroškov.
 
(2)
Ta zakon se uporablja tudi za jedrsko škodo, nastalo v kateri koli pomorski coni države iz prejšnjega odstavka, določeni v skladu z mednarodnim pravom, ali na krovu ladje ali letala, ki ga je registrirala država iz prejšnjega odstavka.
 

II. ODGOVORNOST ZA JEDRSKO ŠKODO

 

1. Odgovornost uporabnika

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window