Navigacija

Zakon o sodnem svetu (ZSSve)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-1205/2017, stran 3410 DATUM OBJAVE: 5.5.2017

VELJAVNOST: od 20.5.2017 / UPORABA: od 20.11.2017

RS 23-1205/2017

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 13.11.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 23/17, 178/21 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.11.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1205. Zakon o sodnem svetu (ZSSve)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o sodnem svetu (ZSSve)

 
Razglašam Zakon o sodnem svetu (ZSSve), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. aprila 2017.
 
Št. 003-02-4/2017-10
 
Ljubljana, dne 3. maja 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SODNEM SVETU (ZSSve)

 

I. poglavje

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta zakon ureja položaj, pristojnosti, organizacijo in sestavo Sodnega sveta Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sodni svet), postopek in pogoje za izvolitev članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: člani) sodnega sveta, trajanje njihovega mandata, prenehanje funkcije in druga vprašanja, povezana z delovanjem sodnega sveta, ter določa disciplinske organe in disciplinski postopek zoper sodnice oziroma sodnike (v nadaljnjem besedilu: sodniki).
 

2. člen

(položaj sodnega sveta)

 
(1)
Sodni svet je samostojen in neodvisen državni organ, ki opravlja naloge, določene z zakonom, varuje samostojnost in neodvisnost sodne veje oblasti ter skrbi za zagotavljanje kakovosti dela sodišč in sodnikov ter javnega ugleda sodstva.
 
(2)
Sodni svet ravna tako, da se varuje in krepi zaupanje v sodno vejo oblasti, integriteto sodstva ter neodvisnost sodnika.
 

3. člen

(sedež)

 
(1)
Sedež sodnega sveta je v Ljubljani.
 
(2)
Ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), zagotavlja poslovne prostore za delovanje sodnega sveta in je upravljavec teh prostorov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window