Zakon o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU-1M)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 189-3724/2021, stran 11489 DATUM OBJAVE: 3.12.2021

VELJAVNOST: od 18.12.2021 / UPORABA: od 18.12.2021

RS 189-3724/2021

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 21.12.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 189/21, 153/22 - ZDU-1N

Časovnica

Na današnji dan, 20.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.12.2022
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3724. Zakon o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU-1M)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU-1M)

 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU-1M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-279
 
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1M) 

 

1. člen

 
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) se v 32.a členu vejica za besedo »medijev« nadomesti z besedo »in«, besedilo »in verske svobode« pa se črta.
 

2. člen

 
V 34.a členu se črta besedilo »informacijske družbe, elektronskih komunikacij,«.
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

3. člen

 
V Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) se:
 
1.
v 9. členu v četrtem odstavku besedilo »Minister, pristojen za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister),« nadomesti z besedo »Vlada«;
 
2.
v 11. členu v devetem odstavku beseda »ministrstvu« nadomesti z besedilom »službi Vlade Republike Slovenije, pristojni za elektronske komunikacije,«;
 
3.
v 11.a členu v prvem, drugem, tretjem, četrtem, šestem, sedmem, osmem in devetem odstavku beseda »ministrstvo« v vseh sklonih in začetnicah nadomesti z besedilom »služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za elektronske komunikacije,« v ustreznem sklonu in z ustrezno začetnico;
 
4.
v 14. členu v petem odstavku besedilo »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za infrastrukturo, in ministrom, pristojnim za prostor,« nadomesti z besedo »Vlada«, beseda »pravilnik« pa z besedo »uredbo«;
 
5.
v 24. členu v tretjem odstavku beseda »ministrstva« nadomesti z besedilom »službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije,«;
 
6.
v 26. členu v prvem odstavku beseda »ministra« nadomesti z besedilom »predstojnice oziroma predstojnika službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: predstojnik službe),«;
 
7.
v 33. členu v šestem odstavku beseda »ministrstva« nadomesti z besedilom »službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije,«;
 
8.
v 62. členu v prvem odstavku besedilo »ministrstva, pristojnega za elektronske komunikacije« nadomesti z besedilom »službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«;
 
9.
v 115. členu v drugem odstavku v 5. točki besedi »ministra in« nadomestita z besedilom »predstojnika službe in«;
 
10.
v 120. členu v četrtem odstavku besedilo »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne zadeve,« nadomesti z besedo »Vlada«;
 
11.
v 127. členu v petem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije« nadomesti z besedilom »služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za elektronske komunikacije«;
 
12.
v 134. členu v desetem odstavku besedilo »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zaščito in reševanje, in ministrom, pristojnim za notranje zadeve,« nadomesti z besedo »Vlada«;
 
13.
v 135. členu v prvem odstavku besedi »ministra in« nadomestita z besedilom »predstojnika službe in«;
 
14.
v 160. členu v sedmem odstavku besedilo »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, ministrom, pristojnim za obrambo, in direktorjem Slovensko obveščevalno-varnostne agencije« nadomesti z besedo »Vlada«;
 
15.
v 174. členu v drugem odstavku beseda »ministrstvo« nadomesti z besedilom »služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za elektronske komunikacije«;
 
16.
v 181. členu v prvem in tretjem odstavku beseda »ministra« nadomesti z besedama »predstojnika službe«;
 
17.
v 189.a členu v prvem odstavku za besedo »Ministrstva« doda besedilo »oziroma vladna služba«;
 
18.
v 190. členu v petem odstavku za besedo »ministrstvo« doda besedilo »oziroma vladna služba«, beseda »pristojno« pa nadomesti z besedo »pristojna«;
 
19.
v 226. členu v prvem odstavku beseda »ministra« nadomesti z besedilom »predstojnika službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«, v drugem odstavku pa beseda »minister« z besedilom »predstojnik službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«;
 
20.
v 230. členu v tretjem odstavku besedilo »minister oziroma predstavniki ministrstva, pristojnega za elektronske komunikacije« nadomesti z besedilom »predstojnik službe oziroma predstavniki službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window