Navigacija

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-2777/2011, stran 8550 DATUM OBJAVE: 25.7.2011

VELJAVNOST: od 26.7.2011 / UPORABA: od 26.7.2011

RS 59-2777/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.7.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 59/11

Časovnica

Na današnji dan, 21.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.7.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2777. Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2F)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2F)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od do­hodkov pravnih oseb (ZDDPO-2F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2011.
 
Št. 003-02-7/2011-10
 
Ljubljana, dne 21. julija 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2F)

 

1. člen

 
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B in 43/10) se v prvem odstavku 70. člena za točko c) 2. točke doda nova točka č), ki se glasi:
 
»č)
ki jih plača Slovenija posojilojemalcu državnih dolžniških vrednostnih papirjev na sredstva, ki jih ta posojilojemalec zagotovi kot pokritje v poslu posojanja lastnih dolžniških vrednostnih papir­jev, ki se opravi v skladu s 83. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo);«.
 

2. člen

 
Za 70.a členom se doda nov 70.b člen, ki se glasi:
 

»70.b člen

(posebna ureditev davčnega odtegljaja od plačil v zvezi z začasnim mehanizmom zagotavljanja finančne stabilnosti v euroobmočju)

 
Ne glede na določbe 70. člena tega zakona, se davek ne izračuna, odtegne in plača od plačil Slovenije, ki izhajajo iz poroštva za obveznosti delniške družbe, ustanovljene za namen zagotavljanja finančne stabilnosti v območju eura v skladu z Za­konom o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (Uradni list RS, št. 59/10).«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window