Navigacija

Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 177-3110/2020, stran 8441 DATUM OBJAVE: 1.12.2020

VELJAVNOST: od 31.12.2020 / UPORABA: od 31.12.2020

RS 177-3110/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.12.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 177/20

Časovnica

Na današnji dan, 28.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.12.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3110. Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD)

 
Razglašam Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. novembra 2020.
 
Št. 003-02-9/2020-8
 
Ljubljana, dne 28. novembra 2020
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV NA PODROČJU OBRAVNAVANJA KAZNIVIH DEJANJ (ZVOPOKD)

 

I. POGLAVJE

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta zakon ureja varstvo pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih policija, državna tožilstva, Uprava Republike Slovenije za probacijo, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in drugi državni organi Republike Slovenije, ki so zakonsko določeni kot pristojni za področja preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: pristojni organi), obdelujejo za namene izvrševanja teh pristojnosti.
 
(2)
Ta zakon ureja tudi, kdaj sodišča, ki odločajo v kazenskih zadevah, uporabljajo določbe tega zakona o obdelavi in dostopu do osebnih podatkov v kazenskih zadevah.
 
(3)
Ta zakon ureja tudi pogoje za zakonito in pošteno obdelavo osebnih podatkov, postopke in načine odkrivanja in preprečevanja nezakonitih posegov v pravice posameznice ali posameznika (v nadaljnjem besedilu: posameznik), na katerega se nanašajo osebni podatki, načine uveljavljanja njegovih pravic in prenos osebnih podatkov tretjim državam in mednarodnim organizacijam. Za učinkovito varstvo zakonitosti in poštenosti obdelave osebnih podatkov ureja tudi nadzorna pooblastila in nadzorne ukrepe nadzornega organa ter odgovornost za prekrške glede njihovih kršitev.
 
(4)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 89), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 20), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2016/680/EU) ter Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 132) v delu, ki se nanaša na položaj in naloge pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov.
 

2. člen

(prepoved diskriminacije glede obdelave osebnih podatkov)

 
Obdelava osebnih podatkov je prepovedana, če se izvaja na način ali ima za posledico nedopustno diskriminacijo glede na narodnost, raso, barvo kože, veroizpoved, etnično pripadnost, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, spolno usmerjenost, spolno identiteto, premoženjsko stanje, kraj rojstva, izobrazbo, družbeni položaj, državljanstvo, kraj oziroma vrsto prebivališča, zdravstveno stanje, genske predispozicije ali katero koli drugo osebno okoliščino posameznika.
 

3. člen

(področje uporabe)

 
Določbe tega zakona se uporabljajo za obdelave osebnih podatkov, ki se v celoti ali delno izvajajo z avtomatiziranimi sredstvi, in za obdelave osebnih podatkov, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke, ki se ne izvajajo z avtomatiziranimi sredstvi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window