Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 77-3351/2009, stran 10305 DATUM OBJAVE: 2.10.2009

VELJAVNOST: od 3.10.2009 / UPORABA: od 3.10.2009

RS 77-3351/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.10.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 77/09

Časovnica

Na današnji dan, 20.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.10.2009
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3351. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. septembra 2009.
 
Št. 003-02-8/2009-6
 
Ljubljana, dne 30. septembra 2009
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU (ZDPra-C)

 

1. člen

 
V Zakonu o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 42. členu črtata drugi in tretji odstavek.
 
Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.
 
V dosedanjem petem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta beseda »osnovna«.
 

2. člen

 
V 43. členu se za besedo »upravičen« črta vejica, besedilo »za del plače za redno delovno uspešnost in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela« pa nadomesti z besedilom »v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju«.
 

3. člen

 
Tretji odstavek 44. člena se črta.
 
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window