Navigacija

Sklep o poročilih in obvestilih zavarovalnic

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-350/2016, stran 1133 DATUM OBJAVE: 12.2.2016

VELJAVNOST: od 27.2.2016 / UPORABA: od 27.2.2016

RS 9-350/2016

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 22.9.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.3.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 9/16, 59/18

Časovnica

Na današnji dan, 30.3.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 22.9.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

350. Sklep o poročilih in obvestilih zavarovalnic

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 252. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
 

S K L E P
o poročilih in obvestilih zavarovalnic

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino poročil in obvestil iz prvega in drugega odstavka 252. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1) ter obseg, način in roke poročanja oziroma obveščanja.
 
(2)
Zavezanci za poročanje po tem sklepu so:
 
-
zavarovalnica in pozavarovalnica (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica),
 
-
uprava in izvršni direktorji oziroma izvršne direktorice zavarovalnice in pozavarovalnice (v nadaljnjem besedilu: uprava zavarovalnice) ter
 
-
zavarovalni in pozavarovalni pool.
 

2. člen

(vsebina poročanja)

 
(1)
Zavarovalnica poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o naslednjih dejstvih in okoliščinah:
 
1.
spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register,
 
2.
sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini,
 
3.
imetnikih oziroma imetnicah kvalificiranih deležev zavarovalnice (v nadaljnjem besedilu: imetnik kvalificiranega deleža) in pridobitvi oziroma spremembah kvalificiranih deležev,
 
4.
imenovanju in razrešitvi članov oziroma članic uprave, izvršnih direktorjev oziroma izvršnih direktoric (v nadaljnjem besedilu: član uprave) zavarovalnice,
 
5.
imenovanju nosilca oziroma nosilke ključne funkcije (v nadaljnjem besedilu: nosilec ključne funkcije) in razrešitvi oziroma prenehanju opravljanja nalog nosilca ključne funkcije,
 
6.
sprejemu in spremembi poslovne strategije zavarovalnice iz 1. točke 68. člena ZZavar-1,
 
7.
sprejemu in spremembi finančnega načrta zavarovalnice iz 2. točke 68. člena ZZavar-1,
 
8.
sprejemu in spremembi pisnih pravil sistema upravljanja, upravljanja tveganj, spremljanja skladnosti, notranjih kontrol, notranje revizije in izločenih poslov zavarovalnice iz 3. točke 68. člena ZZavar-1,
 
9.
nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica,
 
10.
začetku in prenehanju opravljanja zavarovalnih poslov v posameznih zavarovalnih vrstah,
 
11.
vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za presojo, ali je zavarovalnica vključena v zavarovalno skupino, ter o osebah in načinu povezav v zavarovalni skupini, v katero je zavarovalnica vključena,
 
12.
vseh drugih dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za presojo, ali zavarovalnica posluje v skladu s pravili o upravljanju tveganj in
 
13.
vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora Agencije za zavarovalni nadzor oziroma za izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Agencije za zavarovalni nadzor.
 
(2)
Uprava zavarovalnice obvešča Agencijo za zavarovalni nadzor o naslednjih dogodkih in okoliščinah:
 
1.
če je ogrožena likvidnost ali izpolnjevanje kapitalskih zahtev zavarovalnice ter razlogih, zaradi katerih je ogrožena likvidnost ali izpolnjevanje kapitalskih zahtev,
 
2.
če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov,
 
3.
če se finančni položaj zavarovalnice spremeni tako, da zavarovalnica ne dosega zahtevanega solventnostnega kapitala, zahtevanega minimalnega kapitala, zahtev glede zavarovalno-tehničnih rezervacij ali premoženja, ki krije zavarovalno-tehnične rezervacije,
 
4.
če je zavarovalnica začela z obširnejšo prenovo informacijskih sistemov ali če je zavarovalnica začela razvijati novo ponudbo storitev, kot na primer uvedbo novih zavarovalnih produktov, novih pozavarovalnih produktov ali drugih storitev, ki so pretežno podprte z informacijsko tehnologijo, če prenova ali razvoj predstavlja pomemben del poslovanja zavarovalnice in
 
5.
drugih dogodkih, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavarovalnice in za katere meni, da so pomembni za presojo, ali zavarovalnica posluje v skladu s pravili o upravljanju tveganj.
 
(3)
Zavarovalni in pozavarovalni pool poročata Agenciji za zavarovalni nadzor z enako vsebino poročil in obvestil, v enakem obsegu in v enakih rokih ter na enak način kot zavarovalnica, o dejstvih in okoliščinah iz 1. do 5., 8. točke, pri kateri poroča zgolj o dejstvih in okoliščinah glede notranje revizije in izločenih poslov, 11. točke prvega odstavka tega člena ter iz 2. točke drugega odstavka tega člena.
 

3. člen

(poročanje o spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register)

 
Zavarovalnica poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o spremembi podatkov, vpisanih v sodnem registru, na način, da ji posreduje kopijo listine o spremembi kateregakoli podatka, ki je vpisan v sodnem registru. Rok za poročanje Agenciji za zavarovalni nadzor je osem dni od dneva prejema listine o spremembi podatkov, ki so vpisani v sodni register.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window