Navigacija

Zakon o spremembah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-3186/2015, stran 8831 DATUM OBJAVE: 30.10.2015

VELJAVNOST: od 14.11.2015 / UPORABA: od 14.11.2015

RS 81-3186/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.11.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 81/15

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.11.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3186. Zakon o spremembah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1C)

 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
 
Št. 003-02-8/2015-9
 
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O POTROŠNIŠKIH KREDITIH (ZPotK-1C)

 

1. člen

 
V Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11 in 30/13) se v naslovu X. poglavja beseda »ZUNAJSODNO« nadomesti z besedo »IZVENSODNO«.
 

2. člen

 
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»38. člen

(postopek izvensodnega reševanja sporov)

 
(1)
Dajalec kredita zagotovi postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja po tem zakonu pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.
 
(2)
Sodelovanje dajalca kredita v postopku, ki ga sproži potrošnik pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, je obvezno.«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window