Navigacija

Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 163-4189/2022, stran 13706 DATUM OBJAVE: 27.12.2022

VELJAVNOST: od 28.12.2022 / UPORABA: od 28.12.2022

RS 163-4189/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.12.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 163/22

Časovnica

Na današnji dan, 4.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.12.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4189. Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-E)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra 2022.
 
Št. 003-02-2/2022-1
 
Ljubljana, dne 23. decembra 2022
 
Nataša Pirc Musar predsednica Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ (ZOPNN-E)

 

1. člen

 
V Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14) se v 4. členu v 3. točki na koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico in besedo »ali« in doda nova peta alineja, ki se glasi:
 
»-
požar v naravnem okolju, povzročen z naravnimi dejavniki, če povzroči škodo na stvareh ali trajnih nasadih ali škodo v gospodarstvu;«.
 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

 

2. člen

 
(1)
Nova peta alineja 3. točke 4. člena zakona se uporablja tudi za odpravo posledic požarov v naravnem okolju, ki so bili povzročeni z naravnimi dejavniki od 1. januarja 2022.
 
(2)
Oceno neposredne škode na stvareh in oceno škode v gospodarstvu ter predlog za odpravo posledic naravnih nesreč predloži vladi v obravnavo ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona.
 

3. člen

 
Za odpravo posledic požara v naravnem okolju, povzročenega z naravnimi dejavniki, na trajnih nasadih se smiselno uporabljajo določbe zakona o odpravi posledic naravne nesreče na stvareh, pri čemer se lahko za obnovo trajnih nasadov dodeli največ 100 % sredstev potrebnih za obnovo trajnega nasada, kot so določena s programom odprave posledic nesreče.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window