Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN 04 – Završe

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-1000/2018, stran 3500 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 21.4.2018 / UPORABA: od 21.4.2018

RS 23-1000/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 21.4.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1000. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN 04 – Završe

 
 
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12, 76/14 in 14/15) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 20. redni seji dne 27. 3. 2018 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN 04 – Završe

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt OPPN 04 – Završe v Občini Mozirje – počitniško naselje Završe, k.o. Lepa Njiva, ki ga je pod številko 01/17 izdelalo podjetje VURB, Špela Vučina s.p. iz Velenja.
 

2. člen

 
Ta odlok določa:
 
-
Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN
 
-
Območje OPPN
 
-
Umestitev načrtovane ureditve v prostor
 
-
Zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 
-
Parcelacijo
 
-
Etapnost izvedbe prostorskih ureditev
 
-
Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
 
-
Ostale pogoje za urejanje območja OPPN
 
-
Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom
 
-
Vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in
 
-
Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
 
Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi tekstualni in grafični del ter priloge:
 
GRAFIČNI DEL:
 
-
Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela iz prostorsko informacijskega sistema občin s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
 
-
Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
 
-
Urbanistična pregledna situacija z umestitvijo predvidenih objektov
 
-
Zazidalno ureditvena situacija s parcelacijo
 
-
Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na javno gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno dobro
 
PRILOGE:
 
-
PRILOGA 1: Idejna rešitev elektrifikacije
 
-
PRILOGA 2: kopije smernic nosilcev urejanja prostora
 
-
PRILOGA 3: kopije mnenj nosilcev urejanja prostora
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN

 

3. člen

(načrtovanje prostorske ureditve)

 
Z OPPN so predvidene naslednje ureditve:
 
-
Izgradnja počitniških objektov
 
-
Ureditev prometne, energetske in komunalne infrastrukture.
 

III. OBMOČJE OPPN

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window