Navigacija

Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-144/2009, stran 338 DATUM OBJAVE: 23.1.2009

VELJAVNOST: od 24.1.2009 / UPORABA: od 24.1.2009

RS 5-144/2009

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 31.3.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 5/09, 24/12 - ZDDPO-2G

Časovnica

Na današnji dan, 21.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.3.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

144. Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C)

 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. januarja 2009.
 
Št. 003-02-1/2009-3
 
Ljubljana, dne 22. januarja 2009
 
dr. Danilo Türk   l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2C)

 

1. člen

 
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08 in 76/08) se v 55.a členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar ne več kot 30.000 eurov in največ v višini davčne osnove.«.
 
V tretjem odstavku se črta beseda »dolgoročna«.
 
Peti odstavek se črta.
 
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se znesek »10.000 eurov« nadomesti z zneskom »30.000 eurov«.
 
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta beseda »dolgoročno«, beseda »zakonu« se nadomesti z besedo »zakonom« in se črta beseda »dolgoročnega «.
 
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »sedmem« nadomesti z besedo »šestem«.
 
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »sedmega« nadomesti z besedo »šestega« in beseda »najemodajalec« se nadomesti z besedo »najemojemalec «.
 
Dosedanji deseti odstavek postane deveti odstavek.
 

2. člen

 
Ta zakon se uporablja tudi pri obračunih, ki se nanašajo na leto 2008, za investiranje opravljeno od 1. januarja 2008.
 

3. člen

 
Ne glede na določbe drugega odstavka 55.a člena zakona lahko zavezanec za leto 2008 uveljavlja znižanje davčne osnove za investicije v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV, v skladu s 55.a členom zakona.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window