Navigacija

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1427/2008, stran 3369 DATUM OBJAVE: 9.4.2008

VELJAVNOST: od 24.4.2008 / UPORABA: od 24.4.2008

RS 35-1427/2008

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 17.10.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.4.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/08, 19/15

Časovnica

Na današnji dan, 7.4.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.10.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1427. Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)

 
Razglašam Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. marca 2008.
 
003-02-3/2008-4
 
Ljubljana, dne 4. aprila 2008
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O EKSPLOZIVIH IN PIROTEHNIČNIH IZDELKIH (ZEPI)

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati samostojne podjetnice posameznice oziroma samostojni podjetniki posamezniki, posameznice oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) ter pravne osebe in fizične osebe na področju proizvodnje in prometa eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, uvoza, izvoza in tranzita eksplozivov, pirotehničnih izdelkov ali streliva, nakupa delov streliva za fizične osebe ter nadzor nad izvajanjem zakona z namenom varovati življenje in zdravje ljudi, premoženje ter zagotavljati varstvo okolja in javnega reda.
 
(2)
Ta zakon ureja prenos eksplozivov, pirotehničnih izdelkov in streliva med državami članicami Evropske unije ter določa tehnične in varnostne zahteve za eksplozive in pirotehnične izdelke ter njihov nadzor v skladu z:
 
-
Direktivo 2013/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu (prenovitev) (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 27);
 
-
Direktivo 2014/28/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti eksplozivov za civilno uporabo na trgu in njihovim nadzorom (prenovitev) (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 1).
 

2. člen

(izjeme)

 
(1)
Ta zakon se ne uporablja za:
 
-
državne organe, ki opravljajo proizvodnjo ali promet z eksplozivi za lastne potrebe;
 
-
tuje vojaške sile v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z mednarodno pogodbo;
 
-
eksplozive ali pirotehnične izdelke, ki so po posebnih predpisih določeni za vojaške namene, razen določb, ki se nanašajo na uničevanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, če z drugim predpisom ni določeno drugače;
 
-
strelivo, razen določb, ki se nanašajo na uvoz, izvoz, tranzit in prenos streliva med državami članicami Evropske unije ter nakup delov streliva za fizične osebe, če z drugim zakonom ni določeno drugače;
 
-
najdena neeksplodirana ubojna sredstva, ki so ostala kot posledica vojnih delovanj in so praviloma polnjena z eksplozivnimi snovmi;
 
-
prevoz eksplozivov;
 
-
pirotehnične izdelke, ki jih pri opravljanju dejavnosti uporabljajo državni organi in gasilske organizacije;
 
-
pirotehnične izdelke, ki so obvezna ladijska oprema in jih kot take določajo predpisi o pomorski opremi;
 
-
pirotehnične izdelke, ki so namenjeni za uporabo v letalski in vesoljski industriji;
 
-
netilke, namenjene posebej za igrače, ki jih urejajo predpisi o varnosti igrač;
 
-
pogonske naboje in vadbeno strelivo, ki se uporablja v ročnem orodju in drugem strelnem orožju ali artilerijskem orožju.
 
(2)
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je treba pri ravnanju z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki izvajati vse s tem zakonom ali na podlagi tega zakona predpisane varnostne ukrepe, s katerimi se varujejo življenje in zdravje ljudi, premoženje ter zagotavlja varstvo okolja in javni red.
 
(3)
Pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin in opravljanju drugih rudarskih del se ta zakon uporablja subsidiarno.
 

3. člen

(opredelitev eksplozivov in klasifikacija)

 
(1)
Eksplozivi so trdne ali tekoče eksplozivne snovi ali zmesi in eksplozivni predmeti, ki vsebujejo eno ali več eksplozivnih snovi, ki pri kemični reakciji sproščajo pline, katerih tlak in hitrosti so takšni, da lahko uničijo okolico. Eksplozivi so tudi pirotehnične snovi ali zmesi, pri katerih se tvorijo toplota, svetloba, zvok, plin, megla ali dim ali njihove kombinacije, ki so posledica neeksplozivnih, samodejnih in eksotermnih kemičnih reakcij.
 
(2)
Eksplozivi so razvrščeni v naslednje podrazrede:
 
1.
podrazred 1.1: snovi in predmeti, ki lahko povzročijo eksplozijo v masi (eksplozija v masi je eksplozija, ki se praktično v trenutku razširi na ves tovor);
 
2.
podrazred 1.2: snovi in predmeti, ki lahko pri eksploziji tvorijo drobce, vendar ne morejo povzročiti eksplozije v masi;
 
3.
podrazred 1.3: snovi in predmeti, ki lahko povzročijo požar, nevarnost za nastanek drobcev ali udarnega vala pa je majhna in ne morejo povzročiti eksplozije v masi. Te snovi so:
 
-
tiste, katerih izgorevanje povzroča znatno toplotno sevanje, ali
 
-
tiste, ki zgorevajo druga za drugo, pri čemer nastaja šibek udarni val ali manjši drobci ali oboje;
 
4.
podrazred 1.4: snovi in predmeti, ki ob požaru med prevozom pomenijo majhno nevarnost. Vplivi so omejeni na tovor. Ob eksploziji naj ne bi nastali večji delci z daljšim dometom. Zunanji plamen ne sme povzročiti trenutne eksplozije celotne vsebine tovora;
 
5.
podrazred 1.5: izredno neobčutljive snovi, ki sicer lahko povzročijo eksplozijo v masi, vendar so tako neobčutljive, da je zelo majhna verjetnost vžiga ali prehoda gorenja v detonacijo pri običajnih prevoznih razmerah. Najmanjša zahteva za te snovi je, da pri preizkusu zunanjega gorenja ne smejo eksplodirati;
 
6.
podrazred 1.6: izredno neobčutljivi predmeti, pri katerih ne more priti do eksplozije v masi. Ti predmeti vsebujejo le izredno neobčutljive detonirajoče snovi, verjetnost, da bi prišlo do nepredvidenega vžiga ali razširitve ognja, pa je zanemarljiva.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window