Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2290/2019, stran 5893 DATUM OBJAVE: 26.7.2019

VELJAVNOST: od 10.8.2019 / UPORABA: od 10.8.2019

RS 47-2290/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.8.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 47/19

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.8.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2290. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2019.
 
Št. 003-02-7/2019-14
 
Ljubljana, dne 20. julija 2019
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NALOGAH IN POOBLASTILIH POLICIJE (ZNPPol-B) 

 

1. člen

 
V Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) se za besedilom 2. člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 132), v delu, ki ureja obdelavo, zbiranje, uporabo in hrambo podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani pristojnega organa države ter izmenjavo informacij.«.
 

2. člen

 
V 45. členu se v drugem odstavku besedilo »in 38/16« nadomesti z vejico in besedilom »38/16 in 27/17«.
 

3. člen

 
112.a člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window