Navigacija

Pravilnik o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic za tahografe in osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-384/2019, stran 807 DATUM OBJAVE: 22.2.2019

VELJAVNOST: od 9.3.2019 / UPORABA: od 9.3.2019

RS 11-384/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.3.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.12.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 11/19

Časovnica

Na današnji dan, 4.12.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.3.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

384. Pravilnik o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic za tahografe in osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora

 
 
Na podlagi prvega odstavka 17. člena ter drugega in tretjega odstavka 18. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.) ministrica za infrastrukturo izdaja
 

P R A V I L N I K
o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic za tahografe in osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
Ta pravilnik določa program strokovnega usposabljanja za tehnike delavnic za tahografe (v nadaljnjem besedilu: delavnice) in oseb, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora na podlagi 32. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.; v nadaljnjem besedilu: zakon), ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanja.
 

II. PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

 

2. člen

 
(1)
Program strokovnega usposabljanja se izdela na podlagi:
 
1.
predpisov, ki urejajo čas vožnje, odmorov in počitkov ter tahografe:
 
-
Evropskega sporazuma o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze, sklenjenega v Ženevi 1. julija 1970, ratificiranega z Zakonom o ratifikaciji Evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), s protokolom ob podpisu (Uradni list SFRJ, št. 30/74), Zakonom o ratifikaciji sprememb Evropskega sporazuma o delu posadk na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR) (Uradni list RS – MP, št. 9/06), Uredbo o ratifikaciji 4. spremembe Evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne prevoze (Uradni list RS – MP, št. 7/07) in z Uredbo o ratifikaciji 5. in 6. spremembe Evropskega sporazuma o delu posadk na vozilih, ki opravljajo mednarodne prevoze (Uradni list RS – MP, št. 11/11),
 
-
Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 1),
 
-
Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 1),
 
-
Uredbe Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L št. 370 z dne 31. 12. 1985, str. 34), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1161/2014 z dne 30. oktobra 2014 o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku (UL L št. 311 z dne 31. 10. 2014, str. 19),
 
-
Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/799 z dne 18. marca 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta za določitev zahtev glede konstrukcije, preskušanja, namestitve, delovanja in popravila tahografov in njihovih sestavnih delov (UL L št. 139 z dne 26. 5. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/502 z dne 28. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/799 za določitev zahtev glede konstrukcije, preskušanja, namestitve, delovanja in popravila tahografov in njihovih sestavnih delov (UL L št. 85 z dne 28. 3. 2018, str. 1),
 
-
zakona.
 
2.
izvedbenih predpisov, sprejetih na podlagi zakona:
 
-
predpisov, ki urejajo nadzor izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi,
 
-
predpisov, ki urejajo odobritev in naloge delavnic za tahografe ter naprave za omejevanje hitrosti,
 
-
predpisov, ki urejajo prepisovanje podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidenc,
 
-
predpisov, ki urejajo dele in opreme vozil z napravo za omejevanje hitrosti.
 
3.
navodil proizvajalcev, ki se nanašajo na tip zapisovalne opreme in naprave za omejevanje hitrosti,
 
4.
priporočil, navodil in razlag za izvajanje predpisov iz 1. in 2. točke tega člena.
 

3. člen

 
(1)
Program strokovnega usposabljanja za pametne tahografe za tehnike delavnic zajema naslednje vsebine:
 
1.
osnovna seznanitev z vsebinami iz prejšnjega člena,
 
2.
izvajanje postopkov in nalog delavnice,
 
3.
obseg odobritve,
 
4.
pogoji za odobritev,
 
5.
odvzem odobritve,
 
6.
naprave za omejevanje hitrosti,
 
7.
razgradnja zapisovalne opreme,
 
8.
pomnilniške kartice,
 
9.
prepisovanje podatkov iz zapisovalnih naprav,
 
10.
izdelava zapisnikov,
 
11.
nadzor nad delavnicami,
 
12.
evidenca o delavnicah,
 
13.
evidenca o tahografih,
 
14.
pogoji za tehnika in upravitelja delavnice,
 
15.
oglasna deska delavnice,
 
16.
vodenje evidenc,
 
17.
uporaba orodja in opreme v delavnici (praktična izvedba postopkov in nalog).
 
(2)
Program strokovnega usposabljanja iz prejšnjega odstavka se zagotavlja na področju pametnega tahografa vseh proizvajalcev in tipov. Usposabljanje obsega 32 učnih ur. Program zajema tudi vsebine za analogni tahograf vseh proizvajalcev in tipov ter digitalni tahograf vseh proizvajalcev in tipov. Program zajema tudi vsebine za napravo za omejevanje hitrosti.
 
(3)
Učna ura traja 45 minut.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window