Navigacija

Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 90-3499/2015, stran 10110 DATUM OBJAVE: 27.11.2015

VELJAVNOST: od 1.1.2016 do 31.12.2019 / UPORABA: od 1.1.2016 do 31.12.2019

RS 90-3499/2015

Verzija 3 / 4

Čistopis se uporablja od 23.12.2017 do 31.12.2019. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 90/15, 75/17

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.12.2017
  DO 31.12.2019
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

3499. Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

Z A K O N
O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD)

 
Razglašam Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. novembra 2015.
 
Št. 003-02-9/2015-6
 
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD)

 

1. člen

 
S tem zakonom se zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasna spodbuda za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb.
 

2. člen

 
(1)
Ne glede na določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C), Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14) in Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT), je delodajalec, ki v obdobju iz 4. člena tega zakona sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo.
 
(2)
Do oprostitve iz prejšnjega odstavka je upravičen delodajalec, ki:
 
-
zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo iz prejšnjega odstavka ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,
 
-
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo iz prejšnjega odstavka ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni in
 
-
je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo iz prejšnjega odstavka redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim.
 
(3)
Spodbuda iz tega člena ni združljiva s spodbudo za zaposlovanje:
 
-
iz drugega odstavka 5. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15),
 
-
na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo iz 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12),
 
-
iz prvega odstavka 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 21/13) ter
 
-
iz 74. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 - ZPIZ-2 in 98/14).
 
(4)
Ne glede na neplačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo, je oseba iz prvega odstavka tega člena upravičena do enakega obsega pravic iz navedenih socialnih zavarovanj, kot če bi bili prispevki delodajalca plačani.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

3. člen

 
Določba 156. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B in 95/14 - ZUJF-C) se v obdobju iz 4. člena tega zakona ne uporablja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window