Pravilnik o Strokovni komisiji vrednotenja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2447/2018, stran 7943 DATUM OBJAVE: 13.7.2018

RS 48-2447/2018

 
 

2447. Pravilnik o Strokovni komisiji vrednotenja

 
 
Na podlagi devetega odstavka 32. člena in za izvrševanje 33. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17) izdaja ministrica za okolje in prostor v soglasju z ministrico za finance
 

P R A V I L N I K
o Strokovni komisiji vrednotenja

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik podrobneje določa postopek in merila za imenovanje in razreševanje članov Strokovne komisije vrednotenja (v nadaljnjem besedilu: Komisija), način delovanja Komisije ter nagrade, sejnine in povračilo stroškov članov Komisije.
 

II. POSTOPEK IMENOVANJA ČLANOV KOMISIJE

 

2. člen

(razpis)

 
(1)
Minister, pristojen za vrednotenje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: minister), objavi razpis za imenovanje članov Komisije v javnih medijih in na spletni strani ministrstva, pristojnega za vrednotenje nepremičnin, ter obvestilo o njem posreduje strokovnim združenjem s področja ocenjevanja vrednosti nepremičnin.
 
(2)
Prijavi na razpis mora kandidat predložiti dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter navesti svoje strokovno področje ocenjevanja nepremičnin.
 
(3)
Kot svoje strokovno področje ocenjevanja nepremičnin kandidat navede dve ali več področij ocenjevanja vrednosti nepremičnin, za katere ima največ izkušenj in te izkušnje tudi opiše ter opredeli s številom opravljenih poročil ocenjevanja vrednosti v zadnjih treh letih, pri čemer se področja delijo na:
 
-
stanovanja, hiše in garaže,
 
-
lokale in pisarne,
 
-
stavbe splošnega družbenega pomena,
 
-
industrijo in posebno industrijo,
 
-
kmetijske stavbe,
 
-
stavbe za turizem,
 
-
kmetijska zemljišča,
 
-
gozdna zemljišča,
 
-
stavbna in druga zemljišča ter
 
-
elektrarne, bencinske servise in pristanišča.
 

3. člen

(dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev)

 
(1)
Kot dokazilo o ustrezni strokovni usposobljenosti za opravljanje nalog ocenjevalca vrednosti nepremičnin kandidat predloži dokazilo o veljavnem dovoljenju za pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, imenovanega po predpisih, ki urejajo revidiranje in ocenjevanje vrednosti, kot dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje nalog sodnega cenilca pa kandidat poda izjavo, da je vpisan v imenik sodnih cenilcev po predpisih, ki urejajo sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje.
 
(2)
Podatek o poslovni sposobnosti kandidata se pridobi od upravljavca matičnega registra.
 
(3)
Podatek, da kandidatu ni bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje nalog ocenjevalca vrednosti, se preveri pri Slovenskem inštitutu za revizijo, podatek, da ima kandidat status sodnega cenilca pa z vpogledom v imenik sodnih cenilcev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje.
 
(4)
O spremembi svojih osebnih podatkov ali nastanku dejstev, ki bi lahko kakorkoli vplivala na izpolnjevanje razpisnih pogojev, mora član Komisije najkasneje v roku 8 dni od spremembe ali nastanka dejstev obvestiti ministra, organ vrednotenja in predsednika Komisije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window