Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1122/2013, stran 3678 DATUM OBJAVE: 5.4.2013

VELJAVNOST: od 5.4.2013 / UPORABA: od 5.4.2013

RS 29-1122/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.4.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.11.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/13

Časovnica

Na današnji dan, 14.11.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.4.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1122. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2012

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 15. redni seji dne 3. 4. 2013 sprejel
 

Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Rogatec za leto 2012

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2012.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2012 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
 

3. člen

 
Zaključni račun splošnega dela proračuna je izkazan v naslednjih zneskih:
 
                    (v EUR)
----------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN
    ODHODKOV
----------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki
    (70+71+72+73+74)       3.001.521
II.  Skupaj odhodki
    (40+41+42+43)         2.959.557
III.  Proračunski presežek (I.–
    II.)               41.964
----------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
----------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih
    posojil in prodaja
    kapitalskih deležev
    (750+751+752)             0
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev
    (440+441+442+443)           0
VI.  Prejeta minus dana
    posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.–
    V.)                  0
----------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)          0
VIII. Odplačila dolga (550)      126.576
IX.  Sprememba stanja sredstev
    na računih (I.+IV.+VII.–
    II.–V.–VIII.)          –84.612
X.   Neto zadolževanje (VII.–
    VIII.)             –126.576
XI.  Neto financiranje (VI.+X.–
    IX.)              –41.964
XII.  Stanje sredstev na računu
    dne 31. 12. 2012        143.801
    (del 9009 Splošni sklad za
    drugo)
----------------------------------------------

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window