Navigacija

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 6-68/2022, stran 266 DATUM OBJAVE: 14.1.2022

VELJAVNOST: od 15.1.2022 / UPORABA: od 15.1.2022

RS 6-68/2022

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 14.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 6/22, 4/23

Časovnica

Na današnji dan, 2.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

68. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

 
 
Na podlagi osmega odstavka 40. člena ter za izvajanje prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 40. člena, 41. člena, prvega odstavka 65. člena in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
 

P R A V I L N I K
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta pravilnik ureja postopke in roke za prijavo na razpis za vpis in za izvedbo vpisa v visokem šolstvu v študijske programe na prvi, drugi in tretji stopnji na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih visokošolskih zavodih za koncesionirane študijske programe, ne glede na način izvajanja študija. Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 7. člena, drugega stavka prvega odstavka 8. člena, 13. člena, 16. člena, 17. člena, 18. člena, 19. člena, 20. člena, 21. člena, drugega in tretjega odstavka 40. člena, 41. člena, 42. člena, 43. člena, 44. člena, 49. člena, drugega stavka prvega odstavka 50. člena, 51. člena, 53. člena, 56. člena, drugega stavka prvega odstavka 57. člena, 58. člena in 60. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za zasebne visokošolske zavode.
 

2. člen

 
(1)
Roki, določeni s tem pravilnikom, se računajo po pravilih, ki veljajo za splošni upravni postopek.
 
(2)
Minister, pristojen za visoko šolstvo, lahko v primeru naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah podaljša roke iz tega pravilnika s sklepom za čas trajanja takih okoliščin, vendar ne dlje kot za tri mesece.
 

II. DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

 

1. Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe

 

3. člen

 
(1)
Vpis v študijske programe za pridobitev izobrazbe z javno veljavnostjo, ki jih izvajajo javni in koncesionirani visokošolski zavodi, se opravi na podlagi javnega razpisa.
 
(2)
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe je skupen za študijske programe javnih visokošolskih zavodov in koncesionirane študijske programe koncesioniranih visokošolskih zavodov, ne glede na način izvajanja študija.
 
(3)
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window