Navigacija

Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 62-2677/2014, stran 7080 DATUM OBJAVE: 14.8.2014

VELJAVNOST: od 29.8.2014 / UPORABA: od 29.8.2014

RS 62-2677/2014

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.4.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 62/14, 13/17

Časovnica

Na današnji dan, 19.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.4.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2677. Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
S to uredbo se za izvajanje nalog iz točk a, b in c 6. člena Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 924) določajo:
 
-
vrste ocen tveganj za nesreče in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče,
 
-
pristojni organi in njihove naloge,
 
-
vsebina in izdelava ocen tveganj za nesreče,
 
-
vsebina in izdelava razvidov za posamezne nesreče (v nadaljnjem besedilu: razvidi), ki vsebujejo pregled načrtovanja ukrepov za obvladovanje tveganja na podlagi ocen tveganj za nesreče za namene preventive in pripravljenosti (v nadaljnjem besedilu: načrtovanje) in izvajanje ukrepov za preventivo in pripravljenost (v nadaljnjem besedilu: izvajanje ukrepov),
 
-
vsebina in izdelava ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče,
 
-
roki za izdelavo ocen tveganj za nesreče in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče.
 
(2)
Ta uredba se smiselno uporablja tudi za izdelavo ocen tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče na lokalni ravni, če se samoupravna lokalna skupnost odloči, da jih izdela.
 
(3)
Ta uredba ne posega v načrtovanje in izvajanje ukrepov iz pristojnosti ministrstev, ki jih določajo področni predpisi.
 

2. člen

(vrste ocen tveganj za nesreče)

 
Vrste ocen tveganj za nesreče so:
 
-
ocene tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni,
 
-
ocene tveganja za posamezne nesreče za celotno območje države oziroma za posamezna območja države (v nadaljnjem besedilu: ocene tveganja za posamezne nesreče),
 
-
državna ocena tveganj za nesreče kot skupna ocena tveganj za nesreče, ki za državo predstavljajo ugotovljena tveganja.
 

2.a člen

(vrste ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče)

 
Vrste ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče so:
 
-
ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni,
 
-
ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče za celotno območje države oziroma za posamezna območja države (v nadaljnjem besedilu: ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče),
 
-
državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče kot skupna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, ki za državo predstavlja ugotovljene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče.
 

II. PRISTOJNI ORGANI IN NJIHOVE NALOGE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window