Navigacija

Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-770/2020, stran 2119 DATUM OBJAVE: 10.4.2020

VELJAVNOST: od 11.4.2020 do 10.4.2021 / UPORABA: od 11.4.2020 do 10.4.2021

RS 49-770/2020

Verzija 1 / 2

Čistopis se uporablja od 11.4.2020 do 10.4.2021. Status čistopisa na današnji dan, 12.7.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 49/20

Časovnica

Na današnji dan, 12.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 11.4.2020
  DO 10.4.2021
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

770. Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank

 
 
Na podlagi 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17), 4., 17. in 16. točke prvega odstavka 19. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13) ter Priporočila OFS/2020/1 z dne 6. 4. 2020, izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(Vsebina sklepa in namen sklepa)

 
(1)
Zaradi vpliva in posledic epidemije COVID-19 na realno gospodarstvo in finančni sistem Banka Slovenije, s ciljem povečanja odpornosti finančnega sistema na finančne šoke in ohranjanja finančne stabilnosti ter preprečitve nastanka motenj v finančnem sistemu in zmanjšanja kopičenja sistemskih tveganj uvaja začasno omejitev razdelitev dobičkov bank.
 
(2)
Določbe tega sklepa se uporabljajo za banke in hranilnice, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2) lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: banke).
 
(3)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(Opredelitve pojmov)

 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZBan-2 oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) ter Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32712, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZGD-1).
 

2. OMEJITEV RAZDELITEV DOBIČKOV BANK

 

3. člen

(Omejitev razdelitev dobičkov bank)

 
(1)
Omejitev razdelitev dobičkov bank po tem sklepu vključuje začasno prepoved:
 
(a)
izplačil dividend v denarju;
 
(b)
izplačil v zvezi z navadnim lastniškim temeljnim kapitalom, ki vključujejo:
 
-
celotno ali delno izplačilo variabilnega dela prejemkov v obliki delnic ali drugih kapitalskih instrumentov iz (a) točke prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
 
-
odkup ali nakup lastnih delnic ali drugih kapitalskih instrumentov iz (a) točke prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 s strani banke,
 
-
izplačilo kapitalskih instrumentov iz (a) točke prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
 
-
izplačila postavk iz (b) do (e) točk prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
 
(c)
izplačil v zvezi z instrumenti dodatnega temeljnega kapitala,
 
(d)
izplačil variabilnega dela prejemkov ali vzpostavitev obveznosti za izplačilo variabilnega dela prejemkov ali diskrecijskih pokojninskih ugodnosti za zaposlene, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti banke (opredeljeni zaposleni) iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 604/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij,
 
(e)
uporabe bilančnega dobička za druge namene iz šestega odstavka 230. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32712, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZGD-1,
 
(f)
izplačil vmesnih dividend po 232. členu ZGD-1.
 
(2)
Omejitev razdelitev dobičkov bank se nanaša na dobiček bank, ustvarjen v letih 2019, 2020 in na nerazporejene dobičke in rezerve iz preteklih let.
 
(3)
Ne glede na določbe v prejšnjih odstavkih tega člena banke ne smejo prevzemati nobene nepreklicne obveznosti izplačila dividend za poslovni leti 2019 in 2020.
 

3. KONČNE DOLOČBE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window