Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-1068/2014, stran 3055 DATUM OBJAVE: 14.4.2014

VELJAVNOST: od 29.4.2014 / UPORABA: od 29.4.2014

RS 26-1068/2014

Verzija 23 / 23

Čistopis se uporablja od 1.4.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 26/14, 90/15 - ZIUPTD, 90/15, 75/17 - ZIUPTD-A, 75/17 - ZUPJS-G, 14/18, 64/18, 81/19, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 158/20, 203/20 - ZIUPOPDVE, 92/21, 206/21 - ZDUPŠOP, 153/22

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.4.2023
    DO nadaljnjega
 
 

1068. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)

 
Razglašam Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. aprila 2014.
 
003-02-4/2014-8
 
Ljubljana, dne 11. aprila 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1)

 

PRVI DEL

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke, pogoje in postopek za uveljavljanje posameznih pravic ter druga vprašanja glede izvajanja tega zakona.
 

2. člen

(prenos direktive)

 
(1)
S tem zakonom se v slovenski pravni red prenašata Direktiva Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES (UL L št. 68 z dne 18. 3. 2010, str. 13) in Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS (UL L št. 348 z dne 28. 11. 1992, str. 1).
 
(2)
S tem zakonom se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici (UL L št. 343 z dne 23. 12. 2011, str. 1), v delu, ki se nanaša na pravico do enakega obravnavanja glede področij socialne varnosti.
 
(3)
S tem zakonom se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 79) v delu, ki se nanaša na očetovski in starševski dopust, plačilo in nadomestilo ter prožne ureditve dela.
 

3. člen

(vrste pravic)

 
Pravice po tem zakonu so:
 
1.
pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in
 
2.
pravice do družinskih prejemkov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window