Navigacija

Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-953/2018, stran 3377 DATUM OBJAVE: 4.4.2018

VELJAVNOST: od 5.4.2018 / UPORABA: od 5.4.2018

RS 22-953/2018

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 12.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 22/18, 187/20, 87/21

Časovnica

Na današnji dan, 2.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.6.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

953. Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov

 
 
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 17. člena, tretjega odstavka a18.a člena, tretjega odstavka 18.a člena, 19. člena in tretjega odstavka 28. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K) je Zdravniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrico za zdravje sprejela
 

P R A V I L N I K
o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik ureja vrste, trajanje, potek in programe specializacij zdravnic in zdravnikov ter doktoric in doktorjev dentalne medicine (v nadaljnjem besedilu: zdravniki), odobravanje specializacij, opravljanje specialističnega izpita, imenovanje izpitne komisije, način podelitve specialističnega naslova na podlagi dela in način priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini.
 

2. člen

(opredelitev specializacije)

 
(1)
Specializacija zdravnikov je oblika podiplomskega strokovnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje), ki je potrebna za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja in veščin na enem od področij medicine ali dentalne medicine.
 
(2)
Specialistično izobrazbo za posamezno vrsto specializacije se pridobi v postopku časovno določenega usposabljanja in z opravljenim specialističnim izpitom.
 
(3)
Vrste specializacij, organ, ki je program sprejel, datum sprejetja in trajanje specializacij zdravnikov so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, vrste specializacij, organ, ki je program sprejel, datum sprejetja in trajanje specializacij doktorjev dentalne medicine pa so določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
 

II. PROGRAMI SPECIALIZACIJ

 

3. člen

(program specializacije)

 
(1)
Program posamezne specializacije določa:
 
-
obseg znanja in kompetence, ki jih zdravnik specializant (v nadaljnjem besedilu: specializant) obvlada ob zaključku specializacije,
 
-
vsebino in trajanje izvedbe posameznih delov specializacije (delo na oddelku, v ambulanti, operacijskih dvoranah, laboratoriju, na seminarjih, delavnicah, tečajih, raziskovalno delo in druge vsebine, postopke in pogoje, potrebne za opravljanje posameznih specializacij),
 
-
seznam obveznih izobraževanj, ki jih opravi specializant med opravljanjem specializacije,
 
-
načine sprotnega preverjanja znanja in izvedbe specialističnega izpita.
 
(2)
Programi specializacij, ki so določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2 tega pravilnika, se objavijo na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
 

III. POOBLAŠČENI IZVAJALCI IN SPECIALIZANTSKA DELOVNA MESTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window