Navigacija

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 100-3610/2013, stran 11015 DATUM OBJAVE: 6.12.2013

VELJAVNOST: od 21.12.2013 / UPORABA: od 21.12.2013

RS 100-3610/2013

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 1.6.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 100/13, 61/17, 199/21

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3610. Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav

 
 
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US in 57/12) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
 

P R A V I L N I K
o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav

 

1. člen

 
(1)
Ta pravilnik določa zahteve za vgradnjo kurilnih, dimovodnih in pripadajočih prezračevalnih naprav (v nadaljnjem besedilu: naprava) v stavbe ali njene dele (v nadaljnjem besedilu: stavba), s čimer se izpolnjujejo gradbene zahteve glede varnosti pred požarom, zdravstvene zaščite ljudi in zaščite okolice ter varčevanja z energijo (v nadaljnjem besedilu: neoporečna vgradnja kurilnih naprav).
 
(2)
Ta pravilnik se uporablja pri projektiranju in gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji in vzdrževanju obstoječih stavb.
 
(3)
Ne glede na prejšnji odstavek se ta pravilnik ne uporablja v primeru vzdrževanja in rekonstrukcije obstoječih stavb, ki so varovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, če so ti predpisi v nasprotju s tem pravilnikom.
 

2. člen

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
bivalni prostori so prostori, v katerih bivajo ali delajo ljudje ali v njih pogosto vstopajo, kot so prostori stanovanja (npr. sobe, kuhinje, hodniki, kopalnice, pralnice, likalnice, shrambe) in poslovni ter drugi podobni prostori (npr. pisarniški prostori, učilnice, laboratoriji, prostori za izvajanje zdravstvene dejavnosti, gostinski lokali, knjižnice);
 
2.
dovod zraka je dovod zgorevalnega zraka in zraka za prezračevanje prostora s kurilno ali dimovodno napravo ali prostorov z drugimi napravami s procesom zgorevanja (npr. štedilnik na plin, atmosferski gorilnik na plin) ter dovod zraka v kotlovnico;
 
3.
kotlovnica je poseben nebivalen namenski prostor za namestitev kurilnih naprav, ki lahko obratujejo istočasno s skupno nazivno toplotno močjo nad 50 kW, če gre za kurilne naprave na trdna goriva, in nad 100 kW, če gre za kurilne naprave na tekoča ali plinasta goriva;
 
4.
kurilna naprava je generator toplote, v katerem se toplota za ogrevanje stavb oziroma pripravo tople sanitarne vode pridobiva z zgorevanjem goriva;
 
5.
kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru, je kurilna naprava, ki ima dovod zraka neposredno iz prostora, v katerem je nameščena; za kurilne naprave na plin to pomeni, da so vgrajene v izvedbi B.. po SIST-TP CEN/TR 1749 Evropska shema za razvrščanje plinskih aparatov glede na način odvajanja produktov zgorevanja. Med kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru, se uvrščajo tudi kurilne naprave na plin, ki so vgrajene v izvedbi C.. po SIST-TP CEN/TR 1749, če je treba prostor s to kurilno napravo prezračevati;
 
6.
kurilna naprava, neodvisna od zraka v prostoru, je kurilna naprava, ki ima dovod zraka iz okolice stavbe neposredno v kurilno napravo; za kurilne naprave na plin to pomeni, da so izdelane in vgrajene v izvedbi C(..X) po SIST-TP CEN/TR 1749;
 
7.
nebivalni prostori so posebni namenski prostori, v katerih ni predvideno daljše zadrževanje ljudi in vanje ni dovajan zrak iz bivalnih prostorov;
 
8.
prostor s kurilno napravo je bivalni ali nebivalni prostor, v katerem je vgrajena kurilna naprava;
 
9.
vzdrževanje so dela, kot jih kot vzdrževanje objekta določa zakon, ki ureja graditev objektov, kot so zamenjava obstoječih kurilnih naprav, vgradnja ali zamenjava drugih naprav in elementov stavbe, ki vplivajo na pogoje dovoda in odvoda zraka ter odvoda dimnih plinov (npr. dimniki, zračniki, okna in vrata, spreminjanje prostornine prostorov).
 

3. člen

 
Če se kuri s tekočim ali plinastim gorivom, se v bivalni prostor vgradi kurilna naprava, neodvisna od zraka v prostoru, v nebivalni prostor pa se lahko vgradi tudi kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window