Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-1157/2011, stran 3410 DATUM OBJAVE: 8.4.2011

VELJAVNOST: od 16.4.2011 / UPORABA: od 16.4.2011

RS 26-1157/2011

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 27.2.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.5.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 26/11, 17/13 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 15.5.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.2.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1157. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I), ki ga je sprejel Državni zbor Repu­blike Slovenije na seji 30. marca 2011.
 
Št. 003-02-3/2011-32
 
Ljubljana, dne 7. aprila 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-I)

 

1. člen

 
V Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 - ZST-1, 45/08 - ZArbit, 28/09 in 51/10) se v 67. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»Če je sodišče pravnomočno v celoti ali delno razveljavilo ali spremenilo sklep o izvršbi na podlagi predloga iz 41.a člena tega zakona zaradi ugovora po četrtem odstavku 61. člena tega zakona, začne teči rok za vložitev predloga za nasprotno izvršbo iz razloga po 3. točki prvega odstavka tega člena po pravnomočni zavrnitvi tožbenega zahtevka.«.
 
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»Pred iztekom roka iz drugega odstavka tega člena dol­žnik ne more uveljavljati svoje terjatve v pravdnem postop­ku.«.
 

2. člen

 
V 101. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»4.
prejemki iz naslova starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, otroškega dodatka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka;«.
 
Na koncu 15. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 16. točka, ki se glasi:
 
»16.
denarna sredstva, izplačana s strani Javnega jam­stvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije po Zakonu o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Repu­blike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 - uradno prečiščeno besedilo).«.
 

3. člen

 
V 256. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
 
»V primeru zavarovanja s predhodno odredbo je po prav­nomočnosti sklepa o ugovoru iz drugega odstavka 62. člena tega zakona za vodenje in odločanje na prvi stopnji pristojno sodišče, pred katerim je uveden pravdni postopek.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window