Navigacija

Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-M)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 13-520/2010, stran 1458 DATUM OBJAVE: 22.2.2010

RS 13-520/2010

 
 

520. Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-M)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-M)

 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS‑M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. februarja 2010.
 
Št. 003‑02‑2/2010‑13
 
Ljubljana, dne 19. februarja 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-M)

 

1. člen

 
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo) se v točki b) šestega odstavka 49.č člena v napovednem besedilu letnica »2010« nadomesti z letnico »2011«, tretja alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
 
»– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 10. 2011.«.
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

2. člen

 
Funkcionarjem plačne podskupine A5 se preostanek nesorazmerja v osnovnih plačah, ki ni bil odpravljen do uveljavitve tega zakona, odpravi s 1. oktobrom 2011.
 

3. člen

 
(1)
Plačna lestvica iz Priloge 1 zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2010 povišajo za 0,2 odstotka.
 
(2)
Usklajena plačna lestvica iz prejšnjega odstavka se objavi kot Priloga 1 tega zakona.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window